NAGYHETI  SZERTARTÁSOK  A NAGYTEMPLOMBAN
Április 13., Virágvasárnap
 
10.30. Ünnepi szentmise: barkaszentelés, körmenet, passió.
 
Április 17. Nagycsütörtök
 
7.00. Gyóntatás.
10.00. Olajszentelési érseki szentmise.
18.00. Ünnepi szentmise az utolsó vacsora emlékére.
19.00-22.00. Virrasztás.
 
Április 18. Nagypéntek
 
7.00. Gyóntatás.
8.00. Énekes zsolozsma: Jeremiás siralmai
15.00. Oltáriszentség kitétele.
17.00.  Keresztút.
18.00. Szertartás: passió, hódolat a kereszt előtt.
 
Április 19. Nagyszombat
 
7.00. Gyóntatás.
8.00. Énekes zsolozsma: Jeremiás siralmai
18.00. Ünnepi szentmise, feltámadási körmenet.
 
Április 20. Húsvétvasárnap
 
Vasárnapi miserend, szentmisék: 7.00, 9.00, 10.30, 18.00.
 
Április 21. Húsvéthétfő
Vasárnapi miserend, szentmisék: 7.00, 9.00, 10.30, 18.00.