Tájékoztatás Kecskeméti Nagytemplom munkálatairól:

A kivitelezésre jogosító örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárást megindítottuk, a munkák az engedély birtokában kezdhetők csak meg.

A templom kivitelezéséhez biztosítandó felvonulási területet nem tudjuk az egész templom körül birtokolni, mivel nagyon sok rendezvényt szerveztek a térre, s nem kaptunk nagy helyet az építés számára. Ezen az elég szűkös területen nagyon nehéz az anyagok tárolása, a gépek mozgása csaknem lehetetlen, s őrző-védő szolgálatot kell beállítanunk a munkák teljes idejére, hogy biztonságba tudjuk a területet, az anyagainkat.

A templom restaurálása, felújítása, még akkor sem lenne végezhető egy lépésben, ha a teljes anyagi fedezetünk rendelkezésre állna, mivel egyszerre nem tudunk minden oldalon, homlokzaton területet. kapni.

A toronysisak fedéséhez szükséges rézlemezt már megvásároltuk, melyet Kalocsán az Érseki Kastélyban tárolunk. Feldogozásuk is itt fog megtörténni, innen szállítjuk a templomhoz a lehajtott lemezdarabokat.

Technikai feltételeket is teljesítenünk kell még. A jelenleg is látható állványzat, mely csaknem elérte a toronysisak csúcsát, keresztjét, még nem alkalmas a munkavégzésre. Most épülnek rá azok a megerősítések, kiegészítések, melyekkel megfelelnek majd a rendeletek, törvények előírásainak. A már biztonságossá tett állványzatra a hónap végén kerül fel egy személyszállító lift, mely segít a feljutásban, hiszen napjában többször kellene megtenni a több, mint 50 méter magasságú utat fel- és lefelé.

A kivitelezés első lépése a toronysisak megújítása. A jelenleg sérült állapotban lévő vörösrézlemezt eltávolítjuk, a díszítményeket jégtisztítással megújítjuk, hogy majd eredeti állapotban, eredeti helyükre visszahelyezhessük őket.

A rézlemez eltávolítását követően ácsmunkák keretében egy új deszkázat készül majd, részleges tetőszerkezeti megújítással. Bár a toronysisak szerkezet jó állapotúnak mondható, belső térben szemrevételezéssel megállapíthatóan, de itt előre nem lehet egy teljes és tiszta képet kapnunk. A fedés és deszkaborítás elbontását követően tárul fel igazán a szerkezet, s állapítható meg, mely faelemeket kell cserélni.

Egy nagyon nehéz folyamat lesz a torony belsejében felhalmozódott madárguánó lehordása, és a szerkezetek fertőtlenítése, mely eltakarítása elengedhetetlenül szükséges a megtartott fal- és faszerkezet faanyagvédelmi kezelése előtt.

Életvédelmi és biztonsági szempontok és követelmények miatt addig nem végezhetünk a templom alsóbb részein, akár a főhomlokzaton munkálatokat, amíg a toronysisak el nem készül.

Azonban az előkészítő munkákkal egy időben megkezdtük az ólomszerkezetű üvegablakok felújításához szükséges restaurátori kutatást, melyet engedélyezésre rövidesen be tudunk nyújtani. Az ablakok megújítása is elsődleges feladat, hiszen addig, amíg restaurálásuk be nem fejeződik, védőüveget nem tudunk eléjük helyezni.

Már szervezzük a négy evangélista szobor daru segítségével történő leemelését, mely szobrok állapotát már megvizsgáltuk. Megállapítható, hogy a szobrok szó szerint ‘hámlanak’, azaz a felületük elkorrodált, s a tető felé több levált kődarabot is találtunk. Ugyan statikai szempontból még állékonyak, a lemálló és elváló kődarabok szintén életveszélyt jelentenek.

A kőszobrok levételüket követően kőfaragó műhelybe kerülnek, s újrafaragásuk megkezdődik.

A homlokzatokon lévő kőelemek, falfülkékben álló kőszobrok a helyükön maradnak, ha a munkákkal elérünk a magasságukig, helyben restaurátori módszerrel megújulnak majd.

A főhomlokzat stukkó-, festőrestaurátori feladatokat is ad számunkra, az oromzatban látható Patrona Hungarie alakzat festőrestaurátori kutatása során feltárult eredeti színezése, aranyozása, s arra is fény derült, hogy a templom nem a jelenlegi sárga színben pompázott.

A fő célunk, hogy a lehető legjobban az eredeti állapotokat állítsuk vissza. Egy aprólékos, nagy mélységű rekonstrukció elvégzését tervezzük, először a templom külsejében történő megújulással. Csak ezt követően, s újabb források rendelkezésre állása esetén tudjuk majd megkezdeni a belső megújítást is. Jelenleg erre még nincs meg semmi feltétel.

Mindehhez több évre lesz szükségünk.

A rendelkezésre álló anyagi fedezetünk azt biztosítja, hogy előreláthatólag a külső munkák nagy részét el tudjuk belőle végezni. Természetesen kellő takarékossággal, jó szervezéssel. Nem generál kivitelezésben zajlanak az egyes feladatok, hanem szakmánként lebontva szerződünk mindenkivel. Az anyagokat itt is magunk vásároljuk, s így tudjuk biztosítani, hogy a szűkös büdzsé mégis a lehető legtöbbre elég legyen.

A felújítás ideje alatt folyamatosan biztosítjuk a templom használatát, a biztonságos közlekedést, a hitéleti programok, a szentmisék számára.

Reméljük, az egyre szépülő templom a hívek lelki megújulását is segíti majd s kellő türelemmel lesznek a felújítás viszontagságai, nehézségei iránt.

Facebook