HÁZASSÁGKÖTÉS

A házasság szövetség, amelyben a férfi és a nő az egész élet olyan közösségét hozza létre egymással, mely természeténél fogva a házasfelek javára, gyermekek nemzésére és nevelésére irányul, és Krisztus Urunk a megkereszteltek között a szentség rangjára emelte.
A házasság szentségének kiszolgáltatására – alapos megfontolás után – kérjük a jegyespárokat időben szíveskedjenek bejelentkezni a plébánia irodáján. A plébániai anyakönyvezés az adott évre mindig a naptári évvel egy időben kezdődik.

Római Katolikus egyházi házasságkötéshez legalább az házasulandó felek egyikének római katolikus vallásúnak kell kereszteltnek lennie. Amennyiben a jegyespár közül valamelyik fél más vallási felekezethez tartozik, az illetékes egyháztól engedélyt kell kérnie a házasságkötéshez. A nem megkeresztelteknek nyilatkozatot kell tennie a szabad állapotot illetőleg. Az anyakönyvezéskor jegyes vizsgálat történik.

Jegyes vizsgálat: Az érvényes és megengedett házasságkötéshez szükséges eljárás, melynek azt kell kiderítenie az esküvő előtt, hogy vannak-e a felek között házassági akadályok vagy olyan körülmények, amelyek házassági tilalommal járnak, ill. esketési engedélyt tesznek szükségessé.

Szükséges okmányok a személyigazolvány és megkereszteltek esetében keresztlevél (6 hónapnál nem régebbi).
Ha valamelyik fél nem a kecskeméti Főplébániához tartozik területileg, akkor a lakóhelyet érintő területileg illetékes plébániáról ún. elbocsájtó levelet kell kérnie.
Ha valamelyik fél nem első szentségi (templomi) házasságára készül, szükséges bemutatni az előző házasság semmisé nyilvánítását igazoló egyházi okiratot.

Az egyházi házasságkötést megelőzően a jegyespároknak JEGYESOKTATÁSON kell részt venniük. Bővebb tájékoztatást erről a www.parazskozpont.hu/jegyesoktatas oldalon található.

Lehetőség van nem helyi plébános szolgálatát kérni, de ezt jelezni kell.
2018. január elsejétől az esküvők díjai 30.000,- forint (orgonás) illetve 15.000,- forint (csendes) szertartások esetén.
Szertartás helyszínnek választható a Nagytemplomon kívül a Mária kápolna is, melyet szíveskedjenek külön jelezni.

 

Uram! Segíts nekünk,
hogy mindig emlékezzünk arra a napra,
amikor megismerkedtünk,
és megszerettük egymást.
Segíts mindig meglátni
a jót a társamban.
Segíts, hogy közösen tudjuk megoldani gondjainkat.
Segíts kimondani egymás iránti érzéseinket..
Tudjunk bocsánatot kérni egymástól.
Uram! kezedbe adjuk házasságunkat! Ámen

 

 

 

Facebook