Hirdetések 2018. december 30.

Szilveszteri, újévi szentmisék a Nagytemplomban:

– Dec. 31-én hétfőn, Szilveszter napján reggel 7 és 8 órakor lesznek szentmisék. Este pedig 17 órakor lesz az év végi hálaadó szentmise.

– Január 1-jén kedden, Újév napján Szűz Mária Istenanyaságának kötelező ünnepe van. Reggel hétkor, de. 9-kor és fél 11-kor, valamint este 18 órakor lesznek ünnepi szentmisék. Január elsején a fél 11-es szentmisét követően az esti 18 órás szentmiséig szentségimádás lesz. 17 órától 18 óráig közösen imádkozunk az Oltáriszentség előtt.

Január 6-a, Vízkereszt ünnepe ebben az évben vasárnapra esik. Szentmiséinket vasárnapi rend szerint tartjuk, jöjjünk el minél többen!

Akik a februári Szentföldi Zarándoklatra nem tudtak bejelentkezni, de szeretnének oda eljutni, azoknak egy másik lehetőséget ajánlunk a figyelmébe. Szerveződik egy másik Szentföldi zarándoklat 2019. június 27 – július 2-ig. A részvételi díj: 312.000 Ft. A zarándoklat programját el lehet kérni a sekrestyében, illetve a Főplébánia irodájában. A hivatalos jelentkezést és a befizetéseket a szervező Utazási Irodánál lehet kivitelezni, azonban a jelentkezők nevüket, címüket és telefonos vagy e-mailes elérhetőségüket szíveskedjenek megadni a plébánián is! A zarándoklat lelki vezetője Tóth Tibor káplán atya lesz.

Január 4-én pénteken 19 órakor Túri Nagy János orgonaművész és vendég művészei újévi koncertet adnak a Nagytemplomban. A belépődíj 2.000 Ft., jegyet a Főplébánia irodájában lehet vásárolni hivatali időben. Szeretettel várjuk az érdeklődőket.

Kérjük, hogy azok a jegyespárok, akik a jövő évben szeretnének egyházi házasságot kötni templomainkban, szíveskedjenek bejelentkezni az év első két hónapjában a plébánián, hogy a jegyes felkészítésről és egyéb tennivalókról idejében tudjuk tájékoztatni őket! Köszönjük.

Elérkezett az év vége. Tisztelettel kérjük, hogy akik még nem rendezték ez évi egyházi hozzájárulásukat, szíveskedjenek azt megtenni! Az egyházi hozzájárulást be lehet fizetni a plébánia irodájában hivatali időben, valamint a sekrestyében a szentmisék után, illetve csekken is. Hálásan köszönünk minden támogatást, segítséget! Köszönjük a Nagytemplom felújítására juttatott adományokat is.

Plébániánk főbb statisztikai adatai:

Keresztelés: 469, ebből 460 gyermek, 9 felnőtt.

Elsőáldozás 144, ebből 130 gyermek, 14 felnőtt.

Bérmálás 41, ebből 32 fiatal, 9 felnőtt.

Házasságkötés 163, ebből 130 katolikus, 33 vegyes.

Temetés: 391, ebből 200 férfi, 191 nő. Szentségekkel ellátva: 74.

Hálásan köszönöm mindazok munkáját, akik az elmúlt év során bármivel, bárhogyan segítették plébániánk, templomunk ünnepi szolgálatát. A paptestvérek, a diakónus, a plébániai Képviselőtestület tagjai, a Benedictus Kórus, a ministránsok, a kántorok, a hitoktatók, a plébánián dolgozó adminisztrátorok, a sekrestyések, templomtakarítók, felolvasók, templomőrök, a Közösségi Házban dolgozók, a közösségek vezetői, tagjai, és minden munkatársunk életére Isten gazdag áldását kérem.

Kívánunk mindenkinek Istentől áldott, boldog új esztendőt.

Facebook