MUNKATÁRSAK

Dr. Finta József plébános
Csuja Gergely káplán
Zirig Kristóf káplán
PÉNTEK ZSOLT SEGÉDLELKÉSZ

Hazafi Ildikó   irodai munkatárs

Takácsné Faragó Beáta   irodai munkatárs

Bujdosó Ádám  plébániai munkatárs

id. Szabó László plébániai munkatárs

ifj. Szabó László sekrestyés

Nagy János  gondnok

Liptainé Szeverényi Márta kántor

Szabó Ágnes közösségi ház felügyelő

Facebook