KÖZÖSSÉGEK

A plébánia a „kis egyház”, ahol az Egyház teljes valósága, a hierarchikus és karizmatikus beállítottság egyaránt jelen van, de  mindkettő  közösségi formában. Él a missziós, apostoli tevékenység, és él a megszentelő belső tevékenység is. De mindkettő a kölcsönös szeretet kapcsolat rendszerében, hiszen mindkettő forrása Krisztus, aki azt mondta: ahol ketten vagy hárman együtt vagytok a nevemben, ott vagyok köztetek.

A Kecskeméti Római Katolikus Főplébánia közösségei és kapcsolattartói:

EGYHÁZTANÁCS KÉPVISELŐTESTÜLET:

Világi elnök: Barna Gábor

PARÁZS PASZTORÁLIS KÖZPONT:

https://www.parazskozpont.hu/

Néma Attiláné Ella

RÉV SZOLGÁLAT:

Vezető: Molnár Ferenc

http://www.revkecskemet.hu/

CÖNÁKULUM:

Hegedűs Ágoston

IMASZEMINÁRIUM:

Somogyi Zsuzsa

FELNŐTT CSOPORT:

Dr. Finta József plébános atya

ÉNEKKAR:

Liptainé Szeverényi Márta

SZERETETLÁNG ENGESZTELŐ IMACSOPORT:

Gubényi Istvánné

FERENCES VILÁGI REND:

Kozák Andrásné

IRGALMASSÁG ANYJA CSOPORT:

Jobbágy Mihályné Zsuzsa

IRGALMAS SZAMARITÁNUS KÖZÖSSÉG:

Jobbágy Miklós

KERESZTÉNY ÉRTELMISÉGIEK SZÖVETSÉGE:

Dr. Berényi Tivadar

IFJÚSÁGI CSOPORT:

Dr. Finta József

 

Facebook