Hirdetések 2019. április 7.

Nagyböjt 5. vasárnapja – 2019. április 7.

  1. A nagyböjti péntekeken hústilalmi nap van, mely nem helyettesíthető imádsággal és jócselekedettel. Nagypéntek szigorú böjti nap lesz.
  2. Hálásan köszönjük a nagyböjti tartós élelmiszer gyűjtés során a rászorulóknak adott adományt. Összesen 146 kg. gyűlt össze.
  3. Taize-i imaóra lesz a Nagytemplomban április 8-án hétfőn este 19 órától. Mindenkit szeretettel várunk.
  4. Nagyböjti Lelkigyakorlatot tart a Nagytemplomban Dr. Bábel Balázs érsek atya április 12-13-14-én, péntek-szombat-vasárnap este 18 órakor. A szentmisék előtt valamint a szentmisék alatt is gyónási lehetőség lesz. Szeretettel várunk minden érdeklődőt. A lelkigyakorlatról kis szórólapot is készítettünk, amit el lehet vinni a templom közepén álló asztalkáról. A virágvasárnapi esti lelkigyakorlatos szentmise után Érsek Atya tájékoztatást ad a Nagytemplom felújításával kapcsolatban.
  5. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat kecskeméti csoportja Ima Estet szervez az üldözött keresztényekért április 12-én pénteken 16 órától a Nagytemplomban. Minden imádkozót szeretettel várnak. A keresztúti ájtatosság az imaest részeként negyed hattól kezdődik.
  6. Imaóra lesz Szent Filoména tiszteletére április 14-én vasárnap 15 órától a Barátok Templomában.
  7. Nagyszerdán, április 17-én du. fél öttől Hittanosok Keresztútja lesz az Arborétumban, a Mária kápolnánál. Szeretettek várjuk hittanosokat, szüleiket, családjaikat.
  8. Szeretettel felhívjuk a munkaviszonyban álló hívek figyelmét a személyi jövedelemadó felajánlható kétszer 1 %-ára. Az egyik százalékra ajánljuk a Magyar Katolikus Egyházat, melynek technikai száma 0011. A másik százalékra pedig a Hitoktatásra Alapítványt, melynek adószámát megtalálják a középső kis asztalkán, a kitett plakáton vagy a Honlapon. Kérjük, hogy mindazok, akiknek bármely ok miatt jelenleg nincs fizetendő adójuk, szintén rendelkezzenek az egyház számára az 1 %-ról, mert a támogatások szétosztásakor a nyilatkozatot tevők létszámát és nem befizetett adójukat veszik figyelembe.
  9. Nagyheti és Húsvéti szertartások rendje a Nagytemplomban:

– Április 14-én lesz Virágvasárnap. Fél 11-kor barkaszentelés, körmenet és Passió éneklés lesz templomunkban. Az esti lelkigyakorlatos szentmise előtt pedig 17 óra 15 perctől képvetítéses beszámoló lesz a kecskeméti hívek Szentföldi Zarándoklatáról.

– Április 18-án Nagycsütörtökön reggel 7 órától nyolc óráig gyóntatás lesz a Nagytemplomban. Az Utolsó Vacsora szentmiséje este 18 órakor kezdődik. A szentmise előtt 17 órától szintén gyóntatás lesz. Az esti szentmise után Jeremiás siralmai énekes zsolozsmát tartunk templomunkban, majd pedig virrasztást este 10 óráig.

– Április 19-én Nagypénteken reggel 7 órától nyolc óráig gyóntatás lesz. Nyolc órakor Jeremiás siralmai énekes zsolozsma. Délután 15 órakor Keresztúti Ájtatosságot tartunk a Nagytemplomban. A nagypénteki szertartás este 18 órakor kezdődik, a szertartás előtt 17 órától gyóntatás.

Este fél 9-kor az Arborétumban megtartjuk a szabad téri keresztúti ájtatosságot. A Szentháromság temetőben azonban nem lesz keresztút.

– Április 20-án Nagyszombaton reggel hét órától nyolc óráig gyóntatás lesz. Nyolc órakor Jeremiás siralmai énekes zsolozsma. A Szent Sír látogatására napközben végig lehetőség lesz. A Húsvéti Vigília szertartása este 18 óra 30 perckor kezdődik a Nagytemplomban, végén a feltámadási körmenettel. A szertartás előtt este fél hattól gyóntatunk.

– Április 21-én, húsvétvasárnap vasárnapi miserend szerint lesznek az ünnepi szentmisék: reggel 7 órakor, de. 9-kor és fél 11-kor, valamint este 18 órakor. Április 22-én húsvéthétfőn viszont csak reggel 7 órakor, de. fél 11-kor és este hatkor lesznek szentmisék. A de. 9 órai szentmise elmarad.

A nagyheti és húsvéti szertartások rendje olvasható a hirdetőtáblán, illetve készül kis ismertető is, amit elvihetnek a középső asztalkáról.

  1. A Húsvét utáni szombaton, április 27-én reggel fél 9-től du. 16 óráig Egyházközségi Családi Napot szervezünk Kadafalván a templom kertjében és az Általános Iskolában. A családi Nap a Főplébánia rendezvénye, tehát minden kecskeméti családot is szeretettel várunk, biztatunk a részvételre. Költsége nincs, ingyenes az egész program és az ebéd is. A részletekről a kitett plakátokon érdeklődhetnek. Nagyon örülnék, ha sokan összejönnénk.
Facebook