Nagyheti szertartások a Nagytemplomban

Április 18-án Nagycsütörtökön reggel 7 órától nyolc óráig gyóntatás lesz a Nagytemplomban. Az Utolsó Vacsora szentmiséje este 18 órakor kezdődik. A szentmise előtt 17 órától szintén gyóntatás lesz. Az esti szentmise után Jeremiás siralmai énekes zsolozsmát tartanak, majd pedig virrasztást este 10 óráig.

Április 19-én Nagypénteken reggel 7 órától nyolc óráig gyóntatás lesz. Nyolc órakor Jeremiás siralmai énekes zsolozsma. Délután 15 órakor Keresztúti Ájtatosságot tartanak a Nagytemplomban. A nagypénteki szertartás este 18 órakor kezdődik, a szertartás előtt 17 órától gyóntatás.

Este fél 9-kor az Arborétumban megtartják a szabad téri keresztúti ájtatosságot. A Szentháromság temetőben azonban nem lesz keresztút.

Április 20-án Nagyszombaton reggel hét órától nyolc óráig gyóntatás lesz, nyolc órakor pedig Jeremiás siralmai énekes zsolozsma. A Szent Sír látogatására napközben végig lehetőség lesz. A Húsvéti Vigília szertartása este 18 óra 30 perckor kezdődik a Nagytemplomban, végén a feltámadási körmenettel. A szertartás előtt este fél hattól gyóntatunk.

Április 21-én, húsvétvasárnap vasárnapi miserend szerint lesznek az ünnepi szentmisék: reggel 7 órakor, de. 9-kor és fél 11-kor, valamint este 18 órakor.

Április 22-én húsvéthétfőn viszont csak reggel 7 órakor, de. fél 11-kor és este 18 órakor lesznek szentmisék. A de. 9 órai szentmise elmarad.

Facebook