Hirdetések 2020. 11. 22.

November 22. – Krisztus Király vasárnapja

  1. A hét ünnepei a következők:

– Ma Krisztus Király vasárnapja van.

– Kedden Dung Lac Szt. András áldozópap, vértanú és társai,

– Szerdán Alexandriai Szent Katalin szűz, vértanú emléknapja.

  1. A Koronavírus miatt a Püspöki Konferencia a következőket írta elő:

– Nyilvános szentmiséket tarthatunk templomainkban, azonban mindenki, aki idős kora, krónikus betegségei vagy egyéb súlyos ok miatt veszélyeztetve érzi magát, felmentést kap a kötelező szentmisén való részvétel alól. A fél 11-es misét vasárnaponként ismét online közvetítjük.

– Kötelező a szentmisék és egyéb szertartások alatt az orrot és szájat egyaránt eltakaró szájmaszkot használni!

– Áldoztatásnál kérjük, hogy szíveskedjenek kézbe áldozni!

 – Szíveskedjenek a templomban megtartani a másfél méteres előírt biztonsági távolságot!

– Kérjük ezen kívül a kihelyezett kézfertőtlenítők használatát.

– Keresztelést, esküvőt tarthatunk, de csak a legszorosabb hozzátartozók (szülők, keresztszülők, testvérek) jelenlétében. A temetéseken legföljebb ötvenen vehetnek részt.

– A plébániai és egyéb közösségi alkalmak, fakultatív hittanok nem tarthatók meg. A csoportok sem a plébánián, sem a Közösségi Házban nem jöhetnek össze ezekben a hetekben.

– A Plébániai Iroda továbbra is működik, azonban áttérünk a telefonos ügyintézésre. Kérjük, hogy az irodát a hivatali időben a 76/487-501 számon szíveskedjenek hívni, és telefonon megkapnak minden információt minden üggyel kapcsolatban. Az irodai időt és a telefonszámot megtalálják a www.foplebania.hu honlapunkon is.

– Szentmiseszándékot beíratni szintén vagy telefonon lehet irodai időben, vagy a sekrestyében a szentmisék után.

  1. A Piarista Általános Iskola online beiskolázási programot hirdet a leendő első osztályos gyermekek és családjaik számára „Adventi naptárnyitogató” címmel, 2020. november 30-tól. Bővebb információt az iskola honlapján találnak, alsó tagozat-beiskolázás menüpont alatt.
  2. A héten szerdán 17 órától Szeretetláng engesztelés lesz a templomban.

  1. Mához egy hétre Advent I. vasárnapjától elkezdődik a karácsonyi készület időszaka. Az egészségügyi helyzettől függően a következő lelki programokat tervezzük Adventben.

– Az advent során hétfőtől szombatig reggel hat órakor hajnali miséket (Rorate) tartunk a Nagytemplomban. Ezekben a hetekben reggeli hét órás mise nem lesz. A hajnali misék alatt gyónási lehetőség lesz.

– Az adventi vasárnapokat megelőző szombatokon este hat órakor, a szentmisék elején rövid diameditáció, ünnepség keretében gyújtjuk meg a templomi adventi koszorú gyertyáit a Nagytemplomban.

– December 11-én pénteken és 12-én szombaton az esti hatos szentmisékben adventi lelkigyakorlatot tart templomunkban Papp Miklós görögkatolikus atya, teológiai tanár. A lelkigyakorlaton is csak az előírt biztonsági feltételekkel lehet részt venni. Ezeken a napokon este 17 órától gyóntatunk. A lelkigyakorlatot – ha megtarthatjuk – online is közvetítjük.

  1. Közeleg az év vége. Hálásak vagyunk mindazoknak, akik befizették már egyházi hozzájárulásukat ebben az esztendőben. Akik viszont még nem tették meg, kérem, szíveskedjenek pótolni december végéig! Az erre szolgáló csekket a templomban a kisasztalon találhatjuk. Befizethető átutalással vagy a sekrestyében a szentmisék után.

Idén is készültek plébániánk részéről kis értesítő levelek, melyhez az egyházi hozzájárulás befizetésére szolgáló csekket is mellékeltünk. A levél címzettjei olyan katolikus hívek, akik nem gyakorolják rendszeresen vallásukat, nincs rendszeres kapcsolatuk a plébániával. Kérjük, hogy aki teheti, szíveskedjék elvinni belőle többet, és bedobni olyan ismerősei, szomszédai, rokonai postaládájába, akik tudomása szerint megfelelnek a fenti kritériumnak. Hálásan köszönjük.

  1. Ma van Szent Cecília emléknapja, aki a keresztény liturgikus zene védőszentje. Idén ünnepli 100 éves fennállását a Nagytemplom Kórusa. A korlátozások miatt egy alkalmasabb időben méltón szeretnénk majd megünnepelni ezt a jeles évfordulót, de foglaljuk imáinkba a mai napon is a kórus elhunyt és élő tagjait, Isten áldását kérve életükre, szolgálatukra!
Facebook