Mai evangélium-2022.10.08.

ALLELUJA
Üdvöz légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van véled, * áldottabb vagy te minden asszonynál, Lk 1,28 – 8 G. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Isten feltárta örök tervét Mária előtt, hogy őt választotta a Megváltó anyjának.
Abban az időben:
Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá és így szólt: „Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál!”
Ezek az evangélium igéi.
Lk 1,26-28

A megtestesülés jelenti az idők teljességét, vagyis azt a tényt, hogy minden, amit az emberiség gondolt, érzett, elhatározott és tett Krisztus után, azt megjelölte a megtestesülés rettenetes ítélete és felfoghatatlan irgalma. Nem kell minden embernek okvetlenül tudnia arról, hogy kicsoda Krisztus ahhoz, hogy mégis Krisztus ítélete és irgalma alá kerüljön, mert ő az igazi világosság, aki megvilágosít minden embert a lelkiismerete mélyén. Azonban, akik benne hisznek, biztos és végső tudáshoz jutnak.
Amit mi, hívők tudunk a végső kinyilatkoztatásból, az a lelkiismeret néha homályos vagy bizonytalan ítéletét egyértelművé teszi. Egy ország alapítása mindig is kísérlet volt arra, hogy Isten országát megalapítsák a földön: legtöbbször téves istenismeretre alapult, néha kifejezetten Isten ellen; máskor az igaz Isten ismeretében ugyan, de Isten országa természetének félreismerésével. Szent István nem Isten-országot akart alapítani, hanem földi országot, amelyet rábízott Isten szent Anyjára, akire a haldokló Istenember Jánost bízta rá. Szent István az ő földi országát, tehát minden alattvalóját Mária oltalmába ajánlotta, annak az Asszonynak az oltalmába, akitől Isten Fia született, alávetve a törvénynek, hogy a törvény alatt lévőket kiszabadítsa a szolgaságból. A szent korona, vagyis az ország Mária tulajdona. Ő nem a nép által, demokratikus módon választott uralkodó, hanem az első szent királytól égi jogutódnak felkért királynő, aki a kegyelem rendjében törődik a rá bízottakkal, s nemcsak a Krisztus-hívőkkel. A magyar nép történelmi, egyszersmind mély kegyelem tapasztalata az Istenanya oltalma és pártfogása,
amely ezer évvel a Szent István-i felajánlás után is élő reménységgel tölt el bennünket.

Forrás: Barsi Balázs, Telek Péter Pál- Magasság és mélység

Facebook