Hirdetések-2022.10.23., évközi 30. vasárnap

1. A hét ünnepei a következők:
– Kedden Szent Mór püspök emléknapja.
– Szombaton Szent Simon és Szent Júdás Tádé apostolok ünnepe.

2. Az Árpád Ház női szentjeinek tiszteletére emlékkonferencia lesz a Piarista templomban október 27-én csütörtökön de. 9 órától. Értékes előadások, előadók várják az érdeklődőket.

3. Október 29-én szombaton 13 órától lesz Tiszakécskén a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye ifjúsági rendezvénye, a KEFIR. Szeretettel várnak minden katolikus fiatalt, nemcsak azokat, akik valamelyik közösségbe járnak. Jelentkezni lehet a Parázs Központ honlapján keresztül, illetve a kitett plakátokon szereplő QR kód segítségével. Kérjük, hogy legkésőbb okt. 24-e hétfő estig szíveskedjen minden érdeklődő regisztrálni!

4. November 1-jén, kedden Mindenszentek Napja lesz, ami kötelező ünnep. Templomunkban reggel hét órakor, de. fél 11-kor és este hat órakor lesznek ünnepi szentmisék. Délelőtt 9-kor nem lesz szentmise! Délután 14 órától sírszenteléseket végzünk a temetőben. A sírszentelési igényeket hivatali időben a Főplébánia irodájában, illetve szentmisék után a sekrestyében lehet bejelenteni október végéig. November 2-án, kedden Halottak Napja van. Szentmiséink reggel 8-kor és este 6-kor lesznek a Nagytemplomban. Ezen kívül de. 10 órakor a Szentháromság Temetőben lévő Szent Kereszt kápolnában lesz szentmise elhunyt szeretteinkért.

5. November 2-án szerdán 15 órakor halottak napi megemlékezés lesz az elhunyt magzatok és a Mária Kápolna körül eltemetett halottak emlékére a Mária Kápolna mellett kialakított kegyeleti helynél. Utána pedig szentmise lesz az elhunytakért a kápolnában.

6. Megjelent Finta József plébános atya „Forrásom” c. könyve, amely az elmúlt 10 év elmélkedéseiből tartalmaz egy egész évre szóló gyűjteményt. A könyvet meg lehet vásárolni a Nagytemplom sekrestyéjében vagy a Főplébánia Irodájában is 3.500 forintos áron.

7. Szeretetláng engesztelés lesz a Nagytemplomban október 26-án szerdán negyed öttől.

8. Mindenszentek tiszteletére beöltözős hittanos rendezvényt tartunk a Főplébánia Közösségi Házában (Lestár tér 2.) november 4-én, pénteken du. 16 órától. Minden hittanos beöltözhet valamelyik szentnek. A legjobb jelmezeket díjazzuk, és minden beöltözőt jutalmazunk valami kis aprósággal. Agapét is szervezünk a résztvevők számára, ehhez szeretettel kérünk minden családtól egy kis süteményt vagy pogácsát. Örömmel várjuk a hittanosokat és szüleiket egyaránt.

9. Tisztelettel kérjük, hogy a katolikus hívek a népszámlálás során szíveskedjenek megvallani vallási és felekezeti hovatartozásukat! Hitünk megvallása fontos része identitásunknak, s egyben tanúságtétel is Jézus Krisztushoz való tartozásunkról. A népszámlálási adatok összesítése alapján alkotnak az állami szervek véleményt az egyes egyházak, felekezetek társadalmi súlyáról. Csak akkor lehet bennünket komolyan venni, ha valóban komoly erőt képviselünk. A kérdések feltevésekor tehát mondjuk be, hogy római katolikusok vagyunk!

10. A Szent Szív Társaság, vagyis a Sacré Coeur Nővérek hivatástisztázó kurzust és hétvégi imanapokat szerveznek Budapesten. Ezekről a lelki programokról plakátokat helyeztünk ki a főbejáratnál lévő hirdetőfalra, illetve néhány szórólapot a középső kis asztalkára.

11. A Plébániai Képviselőtestület gyűlése lesz november 7-én hétfőn este ¾ 7-től a Közösségi Ház nagytermében. Szeretettel várjuk a Képviselőtestület tagjait erre a fontos gyűlésre!

Facebook