Hirdetések-2022.11.06., évközi 32. vasárnap

1. A hét ünnepei a következők:
– Szerdán a Lateráni Bazilika felszentelésének ünnepe.
– Csütörtökön nagy Szent Leó pápa emléknapja.
– Pénteken Tours-i Szent Márton püspök emléknapja.

2. A Plébániai Képviselőtestület gyűlése lesz november 7-én hétfőn este ¾ 7-től a Közösségi Ház nagytermében. Szeretettel várjuk a Képviselőtestület tagjait erre a fontos gyűlésre!

3. Szeretetláng engesztelés lesz november 9-én szerdán este 17 órától a Nagytemplomban.

4. Megjelent Finta József plébános atya „Forrásom” c. könyve, amely az elmúlt 10 év elmélkedéseiből tartalmaz egy egész évre szóló gyűjteményt. A könyvet meg lehet vásárolni a Nagytemplom sekrestyéjében vagy a Főplébánia Irodájában is 3.500 forintos áron.

5. Szeretettel várjuk a kecskeméti Piarista Általános Iskola “Játéksziget” programjára a leendő elsős gyermekeket november 18-án, pénteken 17 órára a Piarista Iskola dísztermébe. A program végén a szülők hasznos információt kapnak a beiskolázással kapcsolatban.

6. Folyik a Rózsakertben álló Mária szobor felújítása. A felújítás költségeire továbbra is gyűjtjük az adományokat, amelyeket be lehet fizetni a Nagytemplomban kitett csekken, vagy átutalással, de személyesen is a Főplébánia Irodájában. Hálásan köszönjük!

7. November 19-én, szombaton reggel nyolctól este nyolcig 12 órás dicsőítés lesz Kecskeméten a Baptista Gyülekezet imaházában. (Kecskemét, Szent-Györgyi Albert u. 23.) Szeretettel várják a híveket.

8. Tisztelettel kérjük, hogy a katolikus hívek a népszámlálás során szíveskedjenek megvallani vallási és felekezeti hovatartozásukat! Hitünk megvallása fontos része identitásunknak, s egyben tanúságtétel is Jézus Krisztushoz való tartozásunkról. A népszámlálási adatok összesítése alapján alkotnak az állami szervek véleményt az egyes egyházak, felekezetek társadalmi súlyáról. Csak akkor lehet bennünket komolyan venni, ha valóban komoly erőt képviselünk. A kérdések feltevésekor tehát mondjuk be, hogy római katolikusok vagyunk!

9. 2023. őszére Rómába buszos ZARÁNDOKLATOT szervezünk.
Az igények felmérése miatt, előzetes jelentkezést kérünk az érdeklődőtől. Jelentkezni a Szent Miklós templom sekrestyéjében lehet Név és Telefonszám megadásával. Személyes megbeszélést és tájékoztatást december első hetében tervezzünk.
Érdeklődni Fekete Gábor diakónusnál lehet (+36/30/457-7031)

10. Lassan elérkeznek az év utolsó hónapjai. Szeretettel kérjük, hogy aki még nem rendezte ez évi egyházi hozzájárulását, szíveskedjék ezt megtenni! A többszörösére növekedett rezsiköltségek mind a plébániát, mind a templomainkat, mind a Közösségi Házat rendkívüli módon megterhelik. Tartalékaink nem fognak sokáig kitartani ilyen óriási kiadások mellett. Minden eddiginél jobban szükségünk van a kedves hívek adományaira, hogy ha visszafogottabb módon is, de működtetni tudjuk intézményeinket. Kérjük, hogy aki teheti, szíveskedjen az egyházi hozzájárulás minimális összegénél többel hozzájárulni a templom és a plébánia fenntartásához! Ugyanígy gondoljunk erre a perselyadományok gyűjtésekor, illetve a Közösségi Házban tartott szokásos összejövetelek vagy alkalmi programok során is! Minél többen ismerjük fel az ezzel kapcsolatos felelősségünket, annál kevesebb terhet jelent egy-egy személy számára az egyházi intézmények fenntartása a megnehezedett gazdasági helyzetben.

Facebook