Hirdetések-2023. május 21., Urunk mennybemenetele-búcsú

1. A hét ünnepei a következők:
– Hétfőn Szent Rita emléknapja.
– Kedden Boldog Apor Vilmos püspök, vértanú emléknapja.
– Szerdán Szűz Mária, a Keresztények Segítsége emléknapja.
– Pénteken Néri Szent Fülöp áldozópap emléknapja lesz.

2. Mához egy hétre, május 28-án lesz Pünkösd, a Szentlélek eljövetelének ünnepe. Mindenkit szeretettel várunk a szentmisékre. Május 29-én, a Pünkösd utáni hétfőn Egyházközségi Napot (Majálist) tartunk a Főplébánia udvarán és épületében. A program 9 órakor kezdődik szentmisével. Utána közösségi rendezvényeket tartunk minden korosztálynak. Vendégül látunk minden résztvevőt egy közös ebédre. Ehhez hozzá lehet járulni süteménnyel, pogácsával, üdítővel. Kérem, hogy aki el tudna jönni, szíveskedjen felíratni a nevét a sekrestyében v. az Irodán!

3. „A Piarista Iskola digitális kultúra/informatika szakos pedagógust és leánykollégiumi nevelőtanárt keres. További információ az iskola honlapján olvasható.”

4. Szeretettel felhívjuk a munkaviszonyban álló hívek figyelmét a sze-mélyi jövedelemadó felajánlható kétszer 1 %-ára. Az egyik szá¬za¬lékra ajánljuk a Magyar Katolikus Egyházat, melynek technikai szá¬ma 0011. A másik százalékra pedig a Hitoktatásra Alapítványt, melynek adó¬szá-ma: 18340497-1-03. Az Alapítvány segítségével számos hittanos, ifjúsági és egyéb közösségi programot szervezünk, valamint szeretnénk támogatni nyári táborainkat, hitéleti rendezvényeinket is. Kérem, hogy aki teheti, az egyházi hozzájárulás és a perselypénz befizetésekor is szíveskedjék nagylelkűen támogatni plébániánkat. Hálásan köszönjük!

5. Szeretetláng Engesztelés lesz május 24-én szombaton délután fél öttől a Nagytemplomban. Szeretettel várjuk a kedves híveket.

6. Május 25-én csütörtökön reggel fél nyolckor ünnepi szentmise lesz Szent Filoména tiszteletére a Barátok Templomában.

7. Június 11-én lesz Úrnapja, Krisztus szentséges Testének és Vérének főünnepe. Tervezzük megtartani a szokásos városi körmenetünket. Kérem, hogy vegyünk részt minél többen a fél 11-es szentmisén és az azt követő körmeneten. Aki teheti, kérem, hozzon virágszirmokat a sekrestyébe a körmenetet megelőző napokban! Hálásan köszönjük!

8. Tervezett hittanos táboraink:
– 2023. június 23-29-ig Zarándoktábort szervezünk 13-18 év közötti hittanosok számára a Tata-Péliföldszentkereszt-Esztergom útvonalon. Jelentkezni Kiss Zsuzsanna vagy Szelei Anikó hitoktatóknál lehet még ezen a héten 10.000 Ft. előleg befizetésével. A táborról plakátot tettünk ki a hirdetőfalra.
– Megszervezzük napközis hittanos táborunkat, a Hírös Hittábort is 2023. július 17-21-ig. A tábor díja 15.000 forint. Jelentkezni a Főplébánia irodájában lehet a részvételi díj befizetésével.
– Szeretettel várjuk a fiatalokat és a nagyobb hittanosokat az immár 32. Bugaci Lelkigyakorlatos Táborba is augusztus 6-13-ig. A tábor díja 20.000 forint. Jelentkezni online lehet www.hittanya.hu honlapon vagy a Hittanya facebook oldalán található linken.

9. Hálásan köszönöm mindazok segítségét, akik a mai templombúcsú alkalmával bármiben, bárhogyan is segítették az ünnepi szentmisék megtartását, illetve a vendéglátás megszervezését és lebonyolítását. Isten áldása kísérje folyamatosan egyházközségünk életét, munkáját!

Facebook