Miserend

Hétköznapokon és szombaton: 7:00, 8:00, 18:00

(Szerdán és szombaton reggel 7-kor nincs szentmise.)

Vasár- és ünnepnap: 7:00, 9:00, 10:30 és 18:00

Adventben: 6:00, 8:00, 18:00

 

Miért járjunk szentmisére?

1. Azért menjünk szentmisére, hogy személyesen találkozzunk Jézussal.
2. Azért menjünk, hogy itt és ma részesei legyünk a misztériumnak.
3. Mert Jézus az Eucharisztiában, a szentáldozásban önmagát adja nekünk és egész lényével ajándékoz meg minket. Nem utasíthatjuk vissza a világ legnagyobb ajándékát.
4. Ha nem hiszünk az Eucharisztiában, a szentmise misztériumában, akkor azért járjunk, hogy együtt várakozzunk azokkal, akik hisznek, mert a hit nem a saját erőfeszítésünk eredménye, hanem ajándék. Legyünk jelen, álljunk Isten rendelkezésére, hogy felkészüljünk a hit nagy ajándékára, és ott legyünk, amikor adni akarja nekünk.
5. Mert Krisztus teste a mi mindennapi kenyerünk, amiért a Miatyánkban imádkozunk, és ha hiszünk Jézusban, akkor furcsa lenne, ha nem akarnánk elfogadni azt, amit Ő nekünk kínál.
6. A szentáldozásban egyesülünk az Úrral, és általa minden testvérünkkel és az egész Egyházzal.
7. Minden mise által egyre inkább átalakulunk, felfedezzük Istent, magunkat, és Istent a létünk mélyén.
8. Azért kell elmennünk a misére, mert ha nem lennénk ott, hiányoznánk – a közösségnek is, de legfőképpen Jézusnak, aki személy szerint vár mindannyiunkat.
9. A mise olyan öröm, amit kiviszünk magunkkal a világba.
10. A mise növeli az egységet köztünk, és egyesít minket az összes hívővel, akik szerte a világon összegyűlnek az oltár körül.
…mert a szentmisében viszontszeretjük az Istent.

Facebook