Hirdetések 2019. március 31.

Nagyböjt 4. vasárnap – 2019. március 31.

  1. Nagyböjt péntekjein hústilalmi nap van, mely nem helyettesíthető imádsággal és jócselekedettel. Nagyböjtben péntekenként 17 órától keresztúti ájtatosságokat végzünk. Hamvazószerdával elkezdődött a kötelező húsvéti szentgyónás és szentáldozás ideje, amely Szentháromság vasárnapjáig tart.
  2. A mai nappal ér véget a tartós élelmiszer gyűjtés a rászorulók számára az országos Karitász szervezésében. Az élelmiszereket minden szentmise előtt vagy után a sekrestyében lehet leadni. Hálásan köszönünk minden adományt!
  3. Irgalom Forrása közbenjáró imaszolgálat lesz ma, március 31-én délután fél 4-től a Kecskeméti Nagytemplomban. Dicsőítés, tanítás, majd közbenjárás testi- és lelki gyógyulásért az Oltáriszentség előtt.
  4. Szeretetláng engesztelés lesz a Nagytemplomban április 3-án du. 17 órakor. Szeretettel várjuk a kedves híveket.
  5. Nagyböjti Lelkigyakorlatot tart a Nagytemplomban Dr. Bábel Balázs érsek atya április 12-13-14-én, péntek-szombat-vasárnap este 18 órakor. A szentmisék előtt valamint a szentmisék alatt is gyónási lehetőség lesz. Szeretettel várunk minden érdeklődőt.
  6. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat kecskeméti csoportja Ima Estet szervez a szíriai menekültekért, az üldözött keresztényekért április 12-én pénteken 16 órától a Barátok Templomának udvarán. Minden imádkozót szeretettel várnak.
  7. Nyílt napot szerveznek április 4-én (csütörtökön) a Szent Imre Katolikus Óvodában 9-10.30 óráig azon családok számára, akik érdeklődnek az intézményben folyó nevelési tevékenység iránt és szeretnék gyermeküket a következő 2019/2020-as nevelési évben az óvodába beíratni. Tájékoztató szülői értekezlet ugyanezen a napon délután 16 órakor lesz. További részletek a kihelyezett plakáton.
  8. Nagyheti és Húsvéti szertartások rendje a Nagytemplomban:

– Április 14-én lesz Virágvasárnap. Fél 11-kor barkaszentelés, körmenet és Passió éneklés lesz templomunkban.

– Április 17-én, szerdán 16.30 órai kezdettel hittanosok keresztútja lesz az Arborétumban.

– Április 18-án Nagycsütörtökön reggel 7 órától nyolc óráig gyóntatás lesz a Nagytemplomban. Az Utolsó Vacsora szentmiséje este 18 órakor kezdődik. A szentmise előtt 17 órától szintén gyóntatás lesz. Az esti szentmise után Jeremiás siralmai énekes zsolozsmát tartunk templomunkban, majd pedig virrasztást este 10 óráig.

– Április 19-én Nagypénteken reggel 7 órától nyolc óráig gyóntatás lesz. Nyolc órakor Jeremiás siralmai énekes zsolozsma. Délután 15 órakor Keresztúti Ájtatosságot tartunk a Nagytemplomban. A nagypénteki szertartás este 18 órakor kezdődik, a szertartás előtt 17 órától szintén gyóntatás lesz

Este fél 9-kor az Arborétumban megtartjuk a szabad téri keresztúti ájtatosság. A Szentháromság temetőben azonban nem lesz keresztút.

– Április 20-án Nagyszombaton reggel hét órától nyolc óráig gyóntatás lesz. Nyolc órakor Jeremiás siralmai énekes zsolozsma. A Szent Sír látogatására napközben végig lehetőség lesz. A Húsvéti Vigília szertartása este 18 óra 30 perckor kezdődik a Nagytemplomban, végén a feltámadási körmenettel. A szertartás előtt este fél hattól gyóntatunk.

– Április 21-én, húsvétvasárnap vasárnapi miserend szerint lesznek az ünnepi szentmisék: reggel 7 órakor, de. 9-kor és fél 11-kor, valamint este 18 órakor. Április 22-én húsvéthétfőn viszont csak reggel 7 órakor, de. fél 11-kor és este hatkor lesznek szentmisék. A de. 9 órai szentmise elmarad.

A nagyheti és húsvéti szertartások rendje olvasható a hirdetőtáblán.

 

Facebook