Hirdetések – Virágvasárnap

KEDVES HÍVEK!

A PÜSPÖKI KONFERENCIA RENDELKEZÉSE NYOMÁN A KORONAVÍRUS VESZÉLY MIATT A NYILVÁNOS SZENTMISÉK ÉS SZERTARTÁSOK A KECSKEMÉTI NAGYTEMPLOMBAN IS SZÜNETELNEK VISSZAVONÁSIG!

A SZEMÉLYES SZENTMISEHALLGATÁS KÖTELEZETTSÉGE ALÓL AZ ÉRSEK ATYA MINDENKINEK FELMENTÉST AD.
A MÁR FELVETT MISESZÁNDÉKOKAT MAGÁN MISEKÉNT ELMONDJUK.
A TELEVÍZIÓS CSATORNÁK, ÍGY A KECSKEMÉTI TELEVÍZIÓ IS MINDEN VASÁRNAP KÖZVETÍT MISÉT VALAMELYIK TEMPLOMUNKBÓL. A VASÁRNAPI SZENTMISÉKRŐL MI IS KÉSZÍTÜNK FELVÉTELT ÉS EZ ELÉRHETŐ LESZ A NAGYTEMPLOM FACEBOOK OLDALÁN ÉS A PLÉBÁNIAI HONLAPON.    WWW.FOPLEBANIA.HU

A NAGYTEMPLOM MINDEN NAP DE 9 ÓRÁTÓL 11 ÓRÁIG VALAMINT DU. 17 ÓRÁTÓL 18 ÓRÁIG LESZ NYITVA. EZEN KÍVÜL A SZOKOTT IDŐKBEN EGYÉNI SZENTSÉGIMÁDÁSRA IS LEHETŐSÉG NYÍLIK, HA LESZNEK IMÁDKOZÓK. (HÉTFŐN DU. 15 ÓRÁTÓL 18 ÓRÁIG, CSÜTÖRTÖKÖN DE. 9-TŐL 18 ÓRÁIG, PÉNTEKEN DE. 10 ÓRÁTÓL 18 ÓRÁIG).

MINDEN NAP DE. 9 ÓRÁTÓL 10 ÓRÁIG, VALAMINT DU. 17 ÓRÁTÓL 18 ÓRÁIG EGYÉNI SZENTGYÓNÁSRA ÉS SZENTÁLDOZÁSRA LESZ LEHETŐSÉG. EZEKET AZ ALKALMAKAT KIFEJEZETTEN A HÚSVÉTI SZENTGYÓNÁS ELVÉGZÉSÉRE BIZTOSÍTJUK, EZEK TEHÁT NEM LEHETNEK HOSSZAS LELKI BESZÉLGETÉSEK. NAGYON KÉRJÜK,  HOGY AZOK, AKIK EZEKNEK A SZENTGYÓNÁSONAK SZÜKSÉGÉT ÉRZIK LEHETŐLEG EGYSZER ÉLJENEK VELE HÚSVÉT ÜNNEPÉIG! ÁLDOZTATÁS A DÉLELŐTTI ÓRÁKBAN MINDIG FÉL 10-KOR ÉS 10 ÓRAKOR, A DÉLUTÁNI IDŐSZAKBAN PEDIG 17 ÓRA 30 PERCKOR ÉS 18 ÓRAKOR LESZ. A 65 ÉV FELETTIEKET TISZTELETTEL KÉRJÜK, HOGY A DÉLELŐTTI ALKALOMRA SZÍVESKEDJENEK JÖNNI!

AKIK A TEMPLOMBA JÖNNEK, EGYMÁSTÓL NAGY TÁVOLSÁGBAN FOGLALJANAK HELYET! SEMMIKÉPPEN SE ÁLLJANAK SORBA SEM GYÓNÁSNÁL, SEM ÁLDOZÁSNÁL, AKKOR SEM, HA CSAK 2-3-AN VANNAK, HANEM EGYENKÉNT FÁRADJANAK KI!

PERSELY ADOMÁNYAIKAT A TEMPLOMI PERSELYEKBE BE TUDJÁK TENNI, ELŐRE IS  KÖSZÖNJÜK. ALKALMAZOTTAINKAT SZERETNÉNK MI IS MEGTARTANI, EZÉRT A KIESŐ MISE PERSELYEK HELYETT EZEKRE AZ ADOMÁNYOKRANAGY SZÜKSÉGÜNK VAN. KÉRJÜK,  HOGY EZEKBEN A NEHÉZ IDŐKBEN A SZEGÉNYEKET A SZENT ANTAL PERSELYEN KERESZTÜL SZÍVESKEDJENEK TÁMOGATNI! EGYHÁZI HOZZÁJÁRULÁS BEFIZETÉSÉRE ÉS EGYÉB ADOMÁNYOKRA SZÁMLASZÁM: 11732002 – 20372510.   AZ ADÓ 1 SZÁZALÉKÁNAK FELAJÁNLÁSÁRA: 0011

NAGYON KÉRJÜK, HOGY AZ IDŐSEK ÉS BETEGEK INKÁBB MARADJANAK OTTHON, ÉS ÉLJENEK A LELKI ÁLDOZÁS LEHETŐSÉGÉVEL! SÜRGŐS ESETBEN (SÚLYOS BETEGSÉG, HALÁLVESZÉLY) TERMÉSZETESEN A LAKÁSBA IS KIMEGYÜNK A SZENTSÉGEKET KISZOLGÁLTATNI.

A PLÉBÁNIAI IRODA NYITVA TARTÁSA SZÜNETEL A KORONAVÍRUS VESZÉLY MIATT.

TELEFONOS ÜGYELETET TARTUNK HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG DE. 9-12 ÓRÁIG ÉS 14 ÓRÁTÓL 17 ÓRÁIG. PÉNTEKEN DU. CSAK 13 ÓRÁTÓL 15 ÓRÁIG.        +36-76-487-501

TEMETÉSEK VAGY MÁS, VALÓBAN SÜRGŐS IRODAI ÜGYEK MEGBESZÉLÉSE CÉLJÁBÓL
AZ IRODÁBA EGY-KÉT SZEMÉLYNEK BE LEHET JÖNNI, DE EZT A SZÁNDÉKOT ELŐTTE SZÍVESKEDJENEK TELEFONON JELEZNI! A TEMETÉSEKET ELVÉGEZZÜK.

ESKÜVŐK MEGTARTÁSÁRA CSAK EGYSZERŰEN, CSUPÁN A JEGYESEK, A SZÜLŐK, TESTVÉREK ÉS NÁSZNAGYOK JELENLÉTÉBEN VAN LEHETŐSÉG. KERESZTELŐKET SZINTÉN CSAK AKKOR TARTHATUINK, HA MINDÖSSZE A SZÜLŐK ÉS KERESZTSZÜLŐK VANNAK JELEN. EZ A LEHETŐSÉG IS MEGSZŰNIK A KIJÁRÁSI TILALOM ELRENDELÉSE ESETÉN. KÉRJÜK, HOGY AKI CSAK TEHETI, HALASSZA EL A KERESZTELÉST ÉS ESKÜVŐT A JÁRVÁNY MEGSZŰNÉSE UTÁNI IDŐRE!

SZERETETTEL KÉRJÜK ÉS KÖSZÖNJÜK MINDENKI MEGÉRTÉSÉT, FELELŐSSÉG VÁLLALÁSÁT. IMÁDKOZZUINK EGYMÁSÉRT! A HELYZETRŐL, FEJLEMÉNYEKRŐL IGYEKSZÜNK FOLYAMATOS TÁJÉKOZTATÁST ADNI A HONLAPON IS ÉS A FACEBOOK OLDALON IS. HIRDETÉSEINK OLVASHATÓK A TEMPLOM AJTÓKNÁL!

  1. FINTA JÓZSEF ÁLTALÁNOS HELYNÖK, PLÉBÁNOS

Kedves hívek!

– Ma, Virágvasárnap a szentmisét de. 11 órától lehet követni a Főplébánia honlapján vagy a Nagytemplom facebook oldalán megadott linken, illetve közvetíti a Kecskeméti Televízió is. Barkaágakat szentelünk, azokat du. 17 és 18 óra között lehet elvinni a Nagytemplom előteréből, valamint Nagyhétfőn de. 9 és 11 óra között. Kérjük, hogy mindenki csak egyet vigyen el belőlük!

– Nagycsütörtökön, Nagypénteken, Nagyszombaton és Húsvét vasárnap de. 9 órától 11-ig, valamint du. 17 órától 18 óráig lesz nyitva a Nagytemplom. Ebben az időszakban nyílik lehetőség egyéni szentgyónásra és szentáldozásra.

– A Nagycsütörtöki és Nagypénteki szertartást felvételről a Főplébánia honlapján vagy a Nagytemplom facebook oldalán megadott linken lehet követni este 18 órától, a Nagyszombat esti Húsvéti Vigíliát pedig este fél nyolctól A Húsvéti Vigíliát a Kecskeméti Televízió is közvetíti. Húsvétvasárnap de. 11 órától közvetítjük az ünnepi szentmisét.

– Lehet regisztrálni a szeptemberi Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra. Akik saját maguk regisztrálnak az internetes honlapon, azok szíveskedjenek a plakáton megadott azonosító jellel a Főplébánia csoportjához csatlakozni. Akik nem tudnak, vagy nem akarnak önállóan regisztrálni, azokat mi beregisztráljuk. Ehhez kérjük, hogy a templom közepén lévő kis asztalkán elhelyezett adatlapokon szíveskedjenek beikszelni, hogy melyik programon vagy programokon kívánnak részt venni! Szíveskedjenek feltüntetni a szükséges adatokat is. A kitöltött adatlapot a plébánia levelesládájába lehet bedobni!

– Mivel mi, papok a veszélyhelyzet idején is misézünk, a hivatali idő alatt telefonon lehet velünk miseszándékot egyeztetni. Aki elfogadja, hogy nem tud személyesen jelen lenni a misén, az kérhet szentmisét a szabad időpontokra.

– Szeretettel felhívjuk a munkaviszonyban álló hívek figyelmét a sze­mélyi jövedelemadó felajánlható kétszer 1 %-ára. Az egyik szá­za­lékra ajánljuk a Magyar Katolikus Egyházat, melynek technikai szá­ma 0011. A másik százalékra pedig a Hitoktatásra Alapítványt, melynek adó­szá­ma: 18340497-1-03

 

 

Facebook