Május 3. – Húsvét IV. vasárnapja – Hirdetések

    A járványügyi előírások lazulásával a holnapi naptól, május 4-e hétfőtől ismét lehet a nép részvételével bemutatott szentmisét tartani a Nagytemplomban is. Ettől kezdve visszaáll a megszokott miserend. Hétköznaponként reggel hétkor és nyolckor, valamint este hatkor, vasárnap pedig reggel hétkor, de. kilenckor és fél 11-kor, este pedig 18 órakor vannak a szentmisék. Szigorú előírásokat kell azonban betartani:

– Kötelező a szájmaszk, vagy pedig az orrot és szájat eltakaró sál vagy kendő viselése. Adományban szívesen fogadunk új szájmaszkokat, hogy senkit se kelljen elküldenünk a templomajtóból.

– A szenteltvíztartók továbbra is üresek.

– A templomba lépés előtt és annak elhagyása után kötelező a kézfertőtlenítés. Kérem, hogy erről mindenki saját maga gondoskodjon! Mi is fogunk kézfertőtlenítőt kitenni, de nem biztos, hogy elegendőt tudunk beszerezni. Adományban szívesen fogadunk kézfertőtlenítőt.

– Áldoztatni továbbra is csak kézbe lehet, ne álljanak szorosan sorba!

– Kötelező egymástól másfél méter távolságot tartani. Ezért hétköznaponként ritkásan üljünk be a padokba! Vasárnaponként pedig minden második padba szabad csak beülni, ott is megtartva a másfél méteres távolságot. Közvetlen egymás mellé csak az egy háztartásban élő családtagok ülhetnek. Kérem, hogy mindenki csak egy szentmisére jöjjön el hétköznap is, vasárnap is, mert a létszám sajnos korlátozott! Ne vegyük el másoktól a lehetőséget! Azt is nagyon kérem, hogy aki teheti, a leginkább kedvelt vasárnap délelőtti misék helyett jöjjön a szombat estire vagy a vasárnap reggel 7 órás misére!

– Aki bármilyen ragályos betegségben szenved, vagy betegsége, életkora miatt veszélyeztetett, kérjük, hogy továbbra se látogassa a szentmiséket! Érsek atya továbbra is felmentést ad a személyes szentmiserészvétel alól, a vasárnapi szentmiséket pedig továbbra is közvetítjük innen a Nagytemplomból.

– Gyóntatni hétfőn, szerdán és pénteken reggel 9-től 10 óráig, kedden, csütörtökön és szombaton pedig du. 17 órától 18 óráig fogunk a keresztelőkápolnában. Vasárnap a szentmisék alatt igyekszünk gyónási lehetőséget biztosítani, szintén a keresztelő kápolnában. Áldozni ezentúl a szentmiséken lehet a, rendkívüli áldoztatás gyakorlata megszűnik.

– Május hónapban májusi litániákat tartunk este fél hattól a templomban, az esti misék előtt.

– A kereszteléseket, esküvőket, temetéseket a hatályos járványügyi előírások szigorú betartásával meg lehet tartani.

– Az imacsoportok és plébániai közösségek ezen a héten még ne találkozzanak, várjuk meg az enyhítések következményeit! Leghamarabb a jövő héttől, május 11-étől jöhetnek össze.

– Az elsőáldozások és a bérmálás időpontjáról hamarosan tájékoztatást adunk. Ezeknél is figyelni kell a járványügyi előírások betartására.

– A plébániai iroda ezen a héten még biztosan telefonos ügyeletet tartva működik, ahogyan az elmúlt hetekben is. Temetések és más fontos ügyek megbeszélésére hivatali időben egy-két személy bejöhet az irodába, előtte becsöngetve vagy telefonon jelezve a szándékot.

– A Koronavírus terjedése nyomán kialakult veszélyhelyzetre és az ezzel kapcsolatos utazási nehézségekre való tekintettel a Vatikán egy évvel elhalasztja a Budapesti Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszust. Szeretettel kérjük a kedves híveket, hogy legyenek továbbra is lelkesek a Kongresszussal kapcsolatban, s készüljenek továbbra is hittel, szeretettel a jövő szeptemberben megvalósuló eseményre. A regisztrációval kapcsolatban később tudunk tájékoztatást adni, kérjük, figyeljék majd a híreket!

– Szeretettel felhívjuk a munkaviszonyban álló hívek figyelmét a sze­mélyi jövedelemadó felajánlható kétszer 1 %-ára. Az egyik szá­za­lékra ajánljuk a Magyar Katolikus Egyházat: technikai szá­ma 0011. A másik százalékra pedig a Hitoktatásra Alapítványt, melynek adó­szá­ma: 18340497-1-03

– Lelki gondozást igénylő számára lelki beszélgetésekre van lehetőség a Reménység Háza Lelkigondozói Szolgálat jóvoltából. Részletek a plébánia honlapján olvashatók.

– Az elmúlt hónapokban a Nagytemplom nagyon komoly anyagi veszteségeket szenvedett el a nyilvános misék, szertartások mellőzése miatt. Ugyanakkor a kedves hívek látták, hogy minden lehető módon igyekeztünk továbbra is szolgálatukra lenni. Az alkalmazottainkat is megtartottuk. Tisztelettel kérjük nagylelkű adományaikat a perselyekbe, vagy pedig a Főplébánia számla számára: 11732002 – 20372510. Ne feledkezzünk meg a szegények támogatásáról sem a Szent Antal perselybe! Hálásan köszönjük!

Facebook