Urunk mennybemenetele – Templombúcsú – Szentmise közvetítés

A mai vasárnapon ünnepeljük templomunk búcsúját – Urunk Mennybemenetelének ünnepét.

Tekintettel a körülményekre, hogy nem tudjuk templomunkat szorosan megtölteni, imáinkkal, szerető, féltő odafigyeléssel gondoljunk egymásra.

A szentmise közvetítésébe az alábbi linken kapcsolódhatunk be:

https://youtu.be/ejDNckcvDxA

Abban az időben: A tizenegy tanítvány elment Galileába, fel arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte a földre. Egyesek azonban még mindig kételkedtek. Jézus odament hozzájuk, és ezt mondta nekik: „Én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön. Ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet! Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek! És íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig!”

 

Facebook