Hirdetések-2022.05.08., Húsvét 4. vasárnapja

1. A hét ünnepei a következők:
– Szerdán Boldog Salkaházi Sára vértanú emléknapja.
– Pénteken Szűz Mária fatimai jelenéseinek emléknapja lesz.
2. Májusban az esti szentmiséket megelőzően fél hattól közösen imádkozzuk a Loretói Litániát a Nagytemplomban.
3. Május 1-jétől kezdve újraindultak a Mária Kápolnánál minden vasárnap a délután 16 órás szentmisék.
4. A Szeretetláng Közösség 10 éves évfordulóját május 11-én szerdán 15 órától ünnepeljük a Nagytemplomban. Mindenkit várunk!
5. Május 15-én 9 órakor lesz templomunkban az elsőáldozás. Szeretettel várjuk a híveket, imádkozzunk együtt elsőáldozóinkért!
6. Május 21-én szombaton lesz a Nagymarosi Ifjúsági Találkozó. Kellő számú jelentkező esetén buszt szervezünk erre a programra. Kérem, hogy az érdeklődők szíveskedjenek névvel, címmel, telefonszámmal, valamint 2.000 Ft. útiköltséggel bejelentkezni a Főplébánia Irodájában vagy a Nagytemplom sekrestyéjében május 11-e szerdáig bezárólag!
7. A Kárpát Medencei Vitézi Rend szervezésében május 14-én szombaton este hét órától lesz megtartva Katolikus Polgári Bál a Három Gúnár Rendezvényházban. Mindenkit szeretettel várnak.
8. Egynapos zarándoklatot hirdetünk május 28-án szombaton Bodajkra, Magyarország legősibb Mária kegyhelyére. Jelentkezni a Főplébánia Irodájában lehet 6.000 forintos részvételi díj befizetésével.
9. Azok a már érettségizett fiúk, akik papi hivatást éreznek magukban, saját kézzel írt kérelmükhöz csatolják ugyancsak saját kézzel írt önéletrajzukat, keresztlevelüket, bérmálási igazolásukat, érettségi- vagy előző félévi bizonyítványuk másolatát, plébánosuk, vagy lelki vezetőjük ajánló sorait és június 5-ig küldjék meg azokat az Érseki Hivatalnak. A felvételi június 20-án hétfőn lesz Kalocsán.
10. Május 29-én lesz Urunk Mennybemenetele ünnepe, a Nagytemplom búcsúja. A 9 órás diákmisét követően ¾ 10-től a tanévet lezáró verses-zenés műsort adnak a hittanos gyerekek a búcsú ünnep keretében a Nagytemplomban. A műsorra már várjuk azokat a kedves híveket is, akik a fél 11-es szentmisére fognak jönni. A fél 11-es ünnepi nagymisét Görbe László atya, a Piarista Plébánia plébánosa fogja tartani. A 9-es szentmise és a műsor után a hittanos gyerekeket és szüleiket várjuk egy kis agapéra a plébánia udvarán és épületében, a fél 11-es szentmise után pedig az ünnepi misén résztvevőket várjuk szeretettel szintén egy kis szeretetvendégségre a plébánián.
11. Zarándoklatot hirdetünk a Szentföldre 2022. okt. 6-11-ig. A részvételi díj 800 dollár plusz 130.000 Ft. utazási költség. A zarándoklatról ismertetőt a sekrestyében és a Főplébánia irodájában lehet kérni hivatali időben. A jelentkezést és a befizetést is a szervező irodán keresztül kell intézni, azonban kérjük, hogy a jelentkezők írassák fel nevüket, címüket és telefonszámukat nálunk is az Irodában vagy a sekrestyében!
12. A Szegedi Gál Ferenc Katolikus Egyetem által létrehozott Bolberitz Pál Intézet diplomára épülő szociális és mentálhigiénés képzéseket indít Kecskeméten 2022. szeptemberétől. A képzésekről szórólapot a Nagytemplomban a középső kis asztalkán lehet találni, illetve információkhoz lehet jutni a kecskemet@gfe.hu honlapon is. A képzések önköltségesek, a jelentkezési határidő augusztus 19-e.
13. Szeretettel felhívjuk a munkaviszonyban álló hívek figyelmét a sze¬mélyi jövedelemadó felajánlható kétszer 1 %-ára. Az egyik szá¬za-lékra ajánljuk a Magyar Katolikus Egyházat, melynek technikai szá¬ma 0011. A másik százalékra pedig a Hitoktatásra Alapítványt, melynek adó¬szá¬ma: 18340497-1-03. Hálásan köszönjük a támogatást!
14. Képviselőtestületi gyűlést tartunk a Helynökség emeleti termében 2022. május 16-án hétfőn este ¾ 7-től. Szeretettel várjuk a plébániai képviselőtestület tagjait!

Facebook