Hirdetések-2022.05.15., Húsvét 5. vasárnapja

1. Képviselőtestületi gyűlést tartunk a Helynökség emeleti termében 2022. május 16-án hétfőn este ¾ 7-től. Szeretettel várjuk a plébániai képviselőtestület tagjait!

2. Május 21-én szombaton lesz a Nagymarosi Ifjúsági Találkozó. A Főplébánia buszt szervez erre a programra. Az érdeklődők még bejelentkezhetnek névvel, címmel, telefonszámmal, valamint 2.000 Ft. útiköltséggel a Főplébánia Irodájában vagy a Nagytemplom sekrestyéjében május 17-e keddig bezárólag!

3. Egynapos zarándoklatot hirdetünk május 28-án szombaton Bodajkra, Magyarország legősibb Mária kegyhelyére. Jelentkezni a Főplébánia Irodájában lehet 6.000 forintos részvételi díj befizetésével.

4. Azok a már érettségizett fiúk, akik papi hivatást éreznek magukban, saját kézzel írt kérelmükhöz csatolják ugyancsak saját kézzel írt önéletrajzukat, keresztlevelüket, bérmálási igazolásukat, érettségi- vagy előző félévi bizonyítványuk másolatát, plébánosuk, vagy lelki vezetőjük ajánló sorait és június 5-ig küldjék meg azokat az Érseki Hivatalnak. A felvételi június 20-án hétfőn lesz Kalocsán.

5. Május 29-én lesz Urunk Mennybemenetele ünnepe, a Nagytemplom búcsúja. A 9 órás diákmisét követően ¾ 10-től a tanévet lezáró verses-zenés műsort adnak a hittanos gyerekek a búcsú ünnep keretében a Nagytemplomban. A műsorra már várjuk azokat a kedves híveket is, akik a fél 11-es szentmisére fognak jönni. A fél 11-es ünnepi nagymisét Görbe László atya, a Piarista Plébánia plébánosa fogja tartani. A 9-es szentmise és a műsor után a hittanos gyerekeket és szüleiket várjuk egy kis agapéra a plébánia udvarán és épületében, a fél 11-es szentmise után pedig az ünnepi misén résztvevőket várjuk szeretettel szintén egy kis szeretetvendégségre a plébánián.

6. A Piarista Gimnázium és az Általános Iskola is tanári állásokat hirdet a következő tanévtől különböző szakokkal. Részletek az iskola honlapján olvashatóak.

7. Pünkösdhétfőn, június 6-án Egyházközségi Napot rendezünk a Főplébánián. 9 órakor közös szentmisével kezdődik a program a Főplébánia udvarán, rossz idő esetén a Nagytemplomban. Színes közösségi programok, játékok várják a jelentkezőket. Közös ebédre is szeretettel hívunk mindenkit. Ennek költsége nincsen, de szívesen fogadunk süteményt, pogácsát illetve üdítőket. Kérem, hogy aki részt venne, szíveskedjék bejelentkezni vagy az internetes táblázat segítségével, ami a Főplébánia Honlapján található (www.foplebania.hu), vagy az Irodában ill. a sekrestyében található jelentkezési lap segítségével, amit ott is kell leadni május 29-e vasárnapig legkésőbb! Mindenkit szeretettel várunk.

8. Zarándoklatot hirdetünk a Szentföldre 2022. okt. 6-11-ig. A részvételi díj 800 dollár plusz 130.000 Ft. utazási költség. A zarándoklatról ismertetőt a sekrestyében és a Főplébánia irodájában lehet kérni hivatali időben. A jelentkezést a szervező irodán keresztül kell intézni, de kérjük, hogy a jelentkezők írassák fel nevüket, címüket és telefonszámukat nálunk is az Irodában vagy a sekrestyében!

9. A kecskeméti Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskola a 2022/23-as tanévtől matematika, kémia szakos tanár illetve gyógypedagógus munkatársakat keres. Fényképes önéletrajzot az iskola portáján vagy az iskola e-mail címén lehet leadni.

10. A Szegedi Gál Ferenc Katolikus Egyetem által létrehozott Bolberitz Pál Intézet diplomára épülő szociális és mentálhigiénés képzéseket indít Kecskeméten 2022. szeptemberétől. A képzésekről szórólapot a Nagytemplomban a középső kis asztalkán lehet találni, illetve információkhoz lehet jutni a kecskemet@gfe.hu honlapon is. A képzések önköltségesek, a jelentkezési határidő augusztus 19-e.

11. Szeretettel felhívjuk a munkaviszonyban álló hívek figyelmét a személyi jövedelemadó felajánlható kétszer 1 %-ára. Az egyik százalékra ajánljuk a Magyar Katolikus Egyházat, melynek technikai száma 0011. A másik százalékra pedig a Hitoktatásra Alapítványt, melynek adószáma: 18340497-1-03. Hálásan köszönjük a támogatást!

Facebook