Hirdetések-2022.10.16., évközi 29. vasárnap (Missziók)

Isten éltesse, bőséges áldása kísérje névnapjukat, születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplő Testvéreinket!

Áldott hetet kívánok, Isten örömében és békéjében mindannyiuknak!
Imádkozzunk egymásért!

1. A hét ünnepei a következők:
– Ma, vasárnap a Missziók javára ajánljuk fel a persely tartalmát.
– Hétfőn Antiochiai Szent Ignác püspök, vértanú emléknapja lesz.
– Kedden Szent Lukács evangélista ünnepe.
– Szombaton Szent II. János Pál pápa emléknapja.

2. Október hónap minden napján közösen imádkozzuk a Rózsafűzért a Nagytemplomban az esti misék előtt negyed hattól.

3. Ma, október 16-án vasárnap 15 órakor felekezetközi dicsőítő alkalom lesz, a Pünkösdi Gyülekezet imatermében, a Klapka utca 9-11. (Gabonaszékház) első emeletén. Igét hirdet: Szerdi Szilárd, a Kecskeméti Pünkösdi Gyülekezet lelkipásztora.

4. Folyik a Rózsakertben álló Mária szobor felújítása. A felújítás költségeire továbbra is gyűjtjük az adományokat, amelyeket be lehet fizetni a Nagytemplomban kitett csekken, vagy átutalással, de személyesen is a Főplébánia Irodájában. Hálásan köszönjük!

5. Elindultak az elsőáldozásra és bérmálásra felkészítő csoportok a Főplébánián és a Barátok templománál. Jelentkezni lehet még a hitoktatóknál, illetve az időpontokról tájékozódni lehet a Főplébánia irodájában és a kitett hirdetményeken. Elindult a felnőttek számára is a keresztelési, elsőáldozási, bérmálási felkészítés, amelynek időpontja hétfő este 7 óra, helye a Főplébánia. Ifjúsági csoport is indult egyetemista, főiskolás korú fiataloknak (18-30 év) a Főplébánia kis hittantermében péntekenként este ¾ 7-től nyolc óráig. Lehet még csatlakozni!

6. A Máltai Szeretetszolgálat jó állapotú férfi cipőket gyűjt 43-46-os méretben. Ezeket a Hoffman János u. 11-be lehet elhozni. Köszönjük!

7. Megjelent Finta József plébános atya „Forrásom” c. könyve, amely az elmúlt 10 év elmélkedéseiből tartalmaz egy egész évre szóló gyűjteményt, valamint interjúkat. A könyvet meg lehet vásárolni a Nagytemplom sekrestyéjében vagy a Főplébánia Irodájában is 3.500 forintos áron.

8. Október 1-től zajlik Magyarországon a népszámlálás. Tisztelettel kérjük, hogy a katolikus hívek szíveskedjenek megvallani vallási és felekezeti hovatartozásukat is a megfelelő rovatban! Hitünk megvallása fontos része identitásunknak, s egyben tanúságtétel is Jézus Krisztushoz való tartozásunkról. A népszámlálási adatok összesítése alapján alkotnak az állami szervek véleményt az egyes egyházak, felekezetek társadalmi súlyáról. Csak akkor lehet bennünket komolyan venni, ha valóban komoly erőt képviselünk. A kérdések feltevésekor tehát mindenképpen figyeljünk a vallással foglalkozóra és mondjuk be, hogy római katolikusok vagyunk!

9. A Szent Szív Társaság, vagyis a Sacré Coeur Nővérek hivatástisztázó kurzust és hétvégi imanapokat szerveznek Budapesten. Ezekről a lelki programokról plakátokat helyeztünk ki a főbejáratnál lévő hirdetőfalra, illetve néhány szórólapot a középső kis asztalkára.

Facebook