Hirdetések-Május 14. – Húsvét VI. vasárnapja

1. A hét ünnepei a következők:
– Kedden Nepomuki Szent János áldozópap, vértanú emléknapja.

2. Május 17-én szerdán du. fél hatkor „A keresztény politika pillérei” címmel kerekasztal beszélgetés lesz a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége és a KDNP szervezésében a Főplébánia Közösségi Házának nagytermében. A beszélgető partnerek Makláry Ákos atya, Soltész Miklós és Érszegi Márk Aurél lesznek. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.

3. Jótékonysági Garázsvásár lesz a Máltai Szeretetszolgálat Hofmann János u. 11. szám alatti házánál 2023. május 16-19-ig, de. 10 és 17 óra között. A bevétel a „Szolgálat a közjóért és a rászorultakért Alapítvány” javára lesz felajánlva.

4. Mához egy hétre, május 21-én lesz Urunk Mennybemenetelének ünnepe, a Nagytemplom búcsúja. Ezen a napon de. 9 órakor Nagy Attila piarista házfőnök atya fog ezüstmisét tartani. Utána rövid szeretetvendégség lesz a Főplébánia udvarán, ahol személyesen is lehet köszönteni az ezüstmisés atyát.
A fél 11-es szentmisében pedig bérmálás lesz, melyet Bábel Balázs érsek atya szolgáltat ki. Szeretettel várjuk a híveket a búcsú ünnepén.

5. Május 28-án lesz Pünkösd, a Szentlélek eljövetelének ünnepe. Mindenkit szeretettel várunk a szentmisékre. Május 29-én, a Pünkösd utáni hétfőn Egyházközségi Napot (Majálist) tartunk a Főplébánia udvarán és épületében. A program 9 órakor kezdődik szentmisével. Utána közösségi rendezvényeket tartunk minden korosztálynak. Vendégül látunk minden résztvevőt egy közös ebédre. Ehhez hozzá lehet járulni süteménnyel, pogácsával, üdítővel. Kérem, hogy aki el tudna jönni, szíveskedjen felíratni a nevét a sekrestyében v. az Irodán!

6. Szeretettel felhívjuk a munkaviszonyban álló hívek figyelmét a sze-mélyi jövedelemadó felajánlható kétszer 1 %-ára. Az egyik szá¬za¬lékra ajánljuk a Magyar Katolikus Egyházat, melynek technikai szá¬ma 0011. A másik százalékra pedig a Hitoktatásra Alapítványt, melynek adó¬szá-ma: 18340497-1-03. A nehéz körülmények és a gazdasági válság ellenére nyitva tartjuk és működtetjük nemcsak templomainkat, de közösségi házainkat is. Számos hittanos, ifjúsági és egyéb közösségi programot szervezünk, valamint szeretnénk megtartani nyári táborainkat, hitéleti rendezvényeinket is. A Hitoktatásra Alapítvány ezeknek támogatására jött létre. Kérem, hogy aki teheti, az egyházi hozzájárulás és a perselypénz befizetésekor is szíveskedjék nagylelkűen támogatni plébániánkat. Hálásan köszönjük!

7. Tervezett hittanos táboraink:
– 2023. június 23-29-ig Zarándoktábort szervezünk 13-18 év közötti hittanosok számára a Tata-Péliföldszentkereszt-Esztergom útvonalon. A tábor költsége várhatóan 40.000 forint lesz, jelentkezni Kiss Zsuzsanna vagy Szelei Anikó hitoktatóknál lehet május 14-ig 10.000 Ft. előleg befizetésével. A táborról plakátot tettünk ki a hirdetőfalra.
– Megszervezzük napközis hittanos táborunkat, a Hírös Hittábort is 2023. július 17-21-ig. A tábor díja 15.000 forint. Jelentkezni a Főplébánia irodájában lehet a részvételi díj befizetésével.
– Szeretettel várjuk a fiatalokat és a nagyobb hittanosokat az immár 32. Bugaci Lelkigyakorlatos Táborba is augusztus 6-13-ig. A tábor díja 20.000 forint. Jelentkezni online lehet www.hittanya.hu honlapon vagy a Hittanya facebook oldalán található linken.

Facebook