Hirdetések 2019. április 14.

Virágvasárnap – 2019. április 14.

  1. Az előttünk álló hét a Nagyhét. Nagypénteken szigorú böjti nap lesz, vagyis legföljebb háromszor szabad enni, csak egyszer jóllakni és húst nem szabad fogyasztani.
  2. Imaóra lesz Szent Filoména tiszteletére ma, április 14-én vasárnap 15 órától a Barátok Templomában.
  3. Nagyszerdán, április 17-én du. fél öttől Hittanosok Keresztútja lesz az Arborétumban, a Mária kápolnánál. Szeretettek várjuk hittanosokat, szüleiket, családjaikat.
  4. Szintén Nagyszerdán du. 17 órától Szeretetláng engesztelés lesz a Nagytemplomban.
  5. Nagyheti és Húsvéti szertartások rendje a Nagytemplomban:

– Április 18-án Nagycsütörtökön reggel 7 órától nyolc óráig gyóntatás lesz a Nagytemplomban. Az Utolsó Vacsora szentmiséje este 18 órakor kezdődik. Előtte 17 órától szintén gyóntatás lesz. Az esti szentmise után Jeremiás siralmai énekes zsolozsmát tartunk, majd pedig virrasztást este 10 óráig.

– Április 19-én Nagypénteken reggel 7 órától nyolc óráig gyóntatás lesz. Nyolc órakor Jeremiás siralmai énekes zsolozsma. Délután 15 órakor Keresztúti Ájtatosságot tartunk a Nagytemplomban. A nagypénteki szertartás este 18 órakor kezdődik, a szertartás előtt 17 órától gyóntatás.

Este fél 9-kor az Arborétumban megtartjuk a szabad téri keresztúti ájtatosságot, ami a székely kapus bejárattól indul. A Szentháromság temetőben azonban nem lesz keresztút.

– Április 20-án Nagyszombaton reggel hét órától nyolc óráig gyóntatás lesz. Nyolc órakor Jeremiás siralmai énekes zsolozsma. A Szent Sír látogatására napközben végig lehetőség lesz. A Húsvéti Vigília szertartása este 18 óra 30 perckor kezdődik a Nagytemplomban, végén a feltámadási körmenettel. A szertartás előtt este fél hattól gyóntatunk.

– Április 21-én, húsvétvasárnap vasárnapi miserend szerint lesznek az ünnepi szentmisék: reggel 7 órakor, de. 9-kor és fél 11-kor, valamint este 18 órakor.

Április 22-én húsvéthétfőn viszont csak reggel 7 órakor, de. fél 11-kor és este hatkor lesznek szentmisék. A de. 9 órai szentmise elmarad.

A húsvéti szentmiséken a fíliákban végzett húsvéti szolgálat miatt már többnyire nem tudunk gyóntatni, így a gyónást kérjük, mindenki igyekezzen elvégezni a lelkigyakorlaton és a Nagyhét napjai alatt!

A nagyheti és húsvéti szertartások rendje olvasható a hirdetőtáblán, illetve készül kis ismertető is, amit elvihetnek a középső asztalkáról.

  1. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége előadást szervez április 24-én szerdán este 18 órától a Főplébánia Közösségi Házának Nagytermében. Az előadást Faragó Laura énekművész, zenepedagógus tartja, „A magyar népballada és a Biblia” címmel.
  2. A Húsvét utáni szombaton, április 27-én reggel fél 9-től du. 16 óráig Egyházközségi Családi Napot szervezünk Kadafalván a templom kertjében és az Általános Iskolában. A családi Nap a Főplébánia rendezvénye, tehát minden kecskeméti családot is szeretettel várunk, biztatunk a részvételre. Költsége nincs, ingyenes az egész program és az ebéd is. A részletekről a kitett plakátokon érdeklődhetnek. Nagyon örülnék, ha sokan összejönnénk.
  3. Szeretettel felhívjuk a munkaviszonyban álló hívek figyelmét a személyi jövedelemadó felajánlható kétszer 1 %-ára. Az egyik százalékra ajánljuk a Magyar Katolikus Egyházat, melynek technikai száma 0011. A másik százalékra pedig a Hitoktatásra Alapítványt, melynek adószámát megtalálják a középső kis asztalkán, a kitett plakáton vagy a Honlapon. Kérjük, hogy mindazok, akiknek bármely ok miatt jelenleg nincs fizetendő adójuk, szintén rendelkezzenek az egyház számára az 1 %-ról, mert a támogatások szétosztásakor a nyilatkozatot tevők létszámát és nem befizetett adójukat veszik figyelembe.
Facebook