Hirdetések 2019. április 28.

Húsvét II. vasárnapja – 2019. április 28.

  1. A hét ünnepei a következők:

– Hétfőn Sienai Szent Katalin Szűz és Egyháztanító ünnepe lesz.

– Kedden Szent Adalbert püspök és vértanú ünnepe.

– Csütörtökön Szent Athanáz püspök és egyháztanító emléknapja.

– Pénteken Szent Fülöp és Jakab apostolok ünnepe.

  1. Május 1-je szerdától elkezdődnek a májusi litániák az esti szentmisék előtt fél hattól. Szeretettel várjuk a kedves híveket!
  2. Szeretetláng engesztelés lesz a Nagytemplomban május 1-jén szerdán du. fél öttől, a májusi litánia előtt.
  3. 4. A Kecskeméti Főplébánia buszt indít a május 18-i Nagymarosi Ifjúsági Találkozóra. Jelentkezni a Főplébánia irodájában lehet hivatali időben május 10-e péntekig. A részvételi díj 2.000 forint, amit a jelentkezéskor kell befizetni. A busz reggel hat órakor indul a Katona József Színház előtti parkolóból.
  4. Az idei évi elsőáldozások május 12-én és május 19-én vasárnap a de. 9 órás szentmisékben lesznek a Nagytemplomban. Szeretettel várjuk a híveket, imádkozzunk első áldozóinkért!
  5. Önkéntes segítőket keresünk a Boldogasszony Rózsakert  fenntartásához, a kert gondozásában.  Feladataik: szemétszedés, kapálás, gyomlálás. Az önkéntes munkára jelentkezhetnek hétfő reggelente a Rózsakertben 7-9-ig, vagy prdig ajofold@jofold.hue-mailcímen. Hálásan köszönjük.
  6. Értelmi fogyatékos fiatalok és hozzátartozóik, barátaik számára szerveznek találkozót KATIMAVIK címmel július 5-7 között Szombathelyen. Szervezői a Bárka és a Hit és Fény Közösségek. A jelentkezési határidő május 18-a. A részleteket a kitett plakáton olvashatjuk.
  7. Szeretettel felhívjuk a munkaviszonyban álló hívek figyelmét a sze­mélyi jövedelemadó felajánlható kétszer 1 %-ára. Az egyik szá­za­lékra ajánljuk a Magyar Katolikus Egyházat, melynek technikai szá­ma 0011. A másik százalékra pedig a Hitoktatásra Alapítványt, melynek adó­szá­mát megtalálják a középső kis asztalkán, a kitett pla­káton vagy a Hon­lapon. Kérjük, hogy mindazok, akiknek bármely ok miatt jelenleg nincs fizetendő adójuk, szintén rendelkezzenek az egy­ház számára az 1 %-ról, mert a támogatások szétosztásakor a nyi­lat­kozatot tevők lét­szá­mát és nem befizetett adójukat veszik fi­gye­lem­be.
  8. Már előre hirdetjük, hogy május 26-án vasárnap a fél 11-es misén lesz templomunkban a bérmálás, melyen vendégünk lesz Michael August Blume SVD. érsek, Magyarország pápai nunciusa, nagykövete is. A bérmálást Bábel Balázs Érsek atya és a Nuncius atya együtt fogják végezni. Szeretettel várjuk a kedves híveket.
Facebook