Lorettói litánia

Május, a Szűzanya hónapja
A keleti és a nyugati egyházak egyaránt egy-egy hónapot szentelnek a Boldogságos Szűznek. A keleti egyház ünneplése augusztus hónaphoz, a Boldogságos Szűz mennybeviteléhez kötődött. Az ünnep előtt tizennégy napon át böjtöltek, majd utána az ünnepet még tizenöt napig tartották.
A nyugati egyház ünneplésének gyökerei visszanyúlnak az európai országok hagyományaihoz és szokásaihoz. A május a „virágba borulás” időszaka, amit csodálatos virágfesztiválokkal tettek ünneppé. A Boldogságos Szűz Isten legcsodálatosabb teremtménye, és legszebb az asszonyok között, méltó arra, hogy tisztelet övezze, és szeretettel forduljanak felé. Az Énekek éneke vőlegényének köszöntése méltó alapja a tiszteletnek: „Kelj föl, kedvesem, gyere szépségem! A föld színén immár virágok nyílnak”. (2,12) Így kapcsolódik egybe a természet és a szeretet.
Először X. Alfonz (ⴕ1284), Kasztilia királya kapcsolta össze május hónapját a Boldogságos Szűz Mária személyével, megkoronázva és énekkel magasztalva. Folyamatosan terjedt a hónaphoz kapcsolódó Mária-tisztelet. Rómában Néri Szent Fülöp (ⴕ1595) biztatta fiataljait, hogy ebben a hónapban virágkoszorúkkal ékesítsék a Madonna képeit, szobrait, zengjenek énekeket a köszöntésére, és jótettekkel is bizonyítsák ragaszkodásukat. A XIX. században a szeplőtelen fogantatás (1854) dogmája még inkább megerősített a Mária-tiszteletet. Egyre inkább elterjedt, hogy május hónapban a Máriát tisztelő hívek összejönnek a litánia elvégzésére.

A Lorettói litánia eredete:
A litánia kifejezés a görög litaneuó (könyörgök) szóból származik. A 7. századra alakult ki a mai formája: szándék – hívek válasza.
A lorettói litánia a Boldogságos Szűz Máriát köszöntő és segítségül hívó imádság. A Párizsban fönnmaradt, 1200 körüli rímes litániára vezethető vissza, mely valószínűleg a bizánci szertartás akathiszt himnusza hatására készült. Mai formája a 16. századból származik: a fennmaradt adatok szerint nyilvánosan imádkozták Loretóban, a bazilikában lévő Szent Házban szombat esténként. Nyomtatásban 1558-ban jelent meg Németországban, valószínűleg Kaníziusz Szent Péter kiadásában, aki Loretóban járva hallotta az imádságot. VIII. Orbán pápa a 17. század végén egyetemes használatra rendelte el a lorettói litániát, a különböző helyi Mária-litániák helyett. XIII. Leó pápa ezt 1886-ban megerősítette.
A lorettói litánia alapformája: 48 (12×4) invokáció, a Szűzanya 48 megszólítása. Ebből 13 Isten szűz anyját, 5 az erények hordozóját, 13 az ószövetségi előképekben jövendölt Máriát, 5 az oltalmazót, 12 a királynőt kéri: „Könyörögj érettünk!”

A Lorettói litánia részei:
A bevezető rész ráirányítja figyelmünket, hogy minden adományt Mennyei Atyánktól
kapunk, és Jézus Krisztus volt az, aki feltárta nekünk a Szentháromság titkát. Először a Szűzanyát három kiváltságában szólítjuk meg: Szentséges Szűz, Istennek Anyja, Szüzek szent Szüze. A következő csokorban azok a motívumok szerepelnek, melyekért őt tiszteljük: Krisztus anyja, Kegyelem anyja, Tisztaságos, Szeplőtelen, Sérelem nélkül való, Szűz virág, Szeretetre méltó, Csodálatos, Jótanács, Teremtőnk és Üdvözítőnk anyja. Az ötödik részben Máriát mint szüzet különböző ékes jelzőkkel magasztalja. A hatodik részben a Szentírásból vett jelzőkkel ruházza fel, amely az Igazság tükre megszólítással kezdődik, és a „Hajnali csillag„ köszöntő szóval fejeződik be. A Szűzanya a Betegek gyógyítója, Bűnösök menedéke, Szomorúak vigasztalója és a Keresztények segítsége, tehát a mi küzdelmes életünk résztvevője, akihez mindig bizalommal fordulhatunk. Amíg eddig a küszködők közbenjárójaként szólítottuk meg, most a megdicsőült világ királynőjeként köszöntjük. A befejező megszólítások az időközben kimondott hittételekben, pápai megnyilatkozásokban szereplő sajátos motívumokat említik bizalmunk kifejezéseként. A litánia az Isten Bárányához fordul, és könyörgéssel fejezi be a Szűzanya köszöntését. Természetes, hogy Máriát köszöntő imádságaink megszámlálhatatlan számban léteznek. Ezért a litániák után még különböző imádságokat szoktak hozzákapcsolni, amelyeket az egyházmegyei és a helyi gyakorlattal alakítottak ki.

A LORETTÓI LITÁNIA

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennybéli Atyaisten Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!

Szentséges Szűz Mária Könyörögj érettünk!
Istennek szent anyja Könyörögj érettünk!
Szüzeknek szent Szüze Könyörögj érettünk!
Krisztusnak szent anyja Könyörögj érettünk!
Egyházunknak anyja Könyörögj érettünk!
Isteni kegyelem anyja Könyörögj érettünk!
Tisztaságos anya Könyörögj érettünk!
Szeplőtelen Szűzanya Könyörögj érettünk!
Sérelem nélkül való anya Könyörögj érettünk!
Szűz virág szent anya Könyörögj érettünk!
Szeretetre méltó anya Könyörögj érettünk!
Csodálatos anya Könyörögj érettünk!
Jó tanács anyja Könyörögj érettünk!
Teremtőnk anyja Könyörögj érettünk!
Üdvözítőnk anyja Könyörögj érettünk!
Nagyokosságú Szűz Könyörögj érettünk!
Dicsérendő Szűz Könyörögj érettünk!
Nagyhatalmú Szűz Könyörögj érettünk!
Irgalmas Szűz Könyörögj érettünk!
Hűséges Szűz Könyörögj érettünk!
Igazság tükre Könyörögj érettünk!
Bölcsesség széke Könyörögj érettünk!
Örömünk oka Könyörögj érettünk!
Lelki edény Könyörögj érettünk!
Tiszteletes edény Könyörögj érettünk!
Ájtatosságnak jeles edénye Könyörögj érettünk!
Titkos értelmű rózsa Könyörögj érettünk!
Dávid király tornya Könyörögj érettünk!
Elefántcsonttorony Könyörögj érettünk!
Mária aranyház Könyörögj érettünk!
Frigynek szent szekrénye Könyörögj érettünk!
Mennyország ajtaja Könyörögj érettünk!
Hajnali csillag Könyörögj érettünk!
Betegek gyógyítója Könyörögj érettünk!
Bűnösök menedéke Könyörögj érettünk!
Szomorúak vigasztalója Könyörögj érettünk!
Keresztények segítsége Könyörögj érettünk!
Magyarország oltalmazója Könyörögj érettünk!
Angyalok királynéja Könyörögj érettünk!
Pátriárkák királynéja Könyörögj érettünk!
Próféták királynéja Könyörögj érettünk!
Apostolok királynéja Könyörögj érettünk!
Vértanúk királynéja Könyörögj érettünk!
Hitvallók királynéja Könyörögj érettünk!
Szüzek királynéja Könyörögj érettünk!
Minden szentek királynéja Könyörögj érettünk!
Áteredő bűn nélkül fogantatott királyné Könyörögj érettünk!
Mennybe fölvett királyné Könyörögj érettünk!
Szentolvasó királynéja Könyörögj érettünk!
Családok királynéja Könyörögj érettünk!
Béke királynéja Könyörögj érettünk!
Magyarok nagyasszonya Könyörögj érettünk!

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,
Kegyelmezz nekünk,Uram!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,
Hallhass meg minket,Uram!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,
Irgalmazz nekünk!

P. Imádkozzál érettünk Istennek szent Anyja.
H. Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.

Könyörögjünk! Add, Uram, hogy mi a te szolgáid folytonos lelki és testi és lelki jólétnek örvendjünk és a boldogságos, mindenkor Szűz Mária dicsőséges közbenjárása által, a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Forrás: Magyar Katolikus Lexikon
Adoremus 2020. május XIX. évfolyam 5. szám

Facebook