Hirdetések-2022.08.14., évközi 20. vasárnap

1. A hét ünnepei a következők:
– Hétfőn Szűz Mária mennybevétele, Nagyboldogasszony ünnepe.
– Pénteken Szent Bernát apát, egyháztanító emléknapja.
– Szombaton Szent István király fő ünnepe lesz.

2. Ma a helvéciai búcsú keretében du. négy órától bábelőadás, öt órától pedig Uzsalyné Pécsi Rita előadása várja az érdeklődőket a helvéciai templom mellett. Mindenkit szeretettel várnak. A búcsú programjairól plakátokat is kihelyeztünk.

3. A héten szerdán du. 17 órakor Szeretetláng engesztelés lesz a Nagytemplomban.

4. Zarándoklatot hirdetünk a Szentföldre 2022. okt. 6-11-ig. A zarándoklatról ismertetőt a sekrestyében és a Főplébánia irodájában lehet kérni hivatali időben. A jelentkezést a szervező irodán keresztül kell intézni, de kérjük, hogy a jelentkezők írassák fel nevüket, címüket és telefonszámukat nálunk is az Irodában!

5. A Piarista Gimnázium matematika-fizika szakos tanári állást hirdet a következő tanévtől. Részletek az iskola honlapján.

6. Augusztus 15-én hétfőn, Nagyboldogasszony ünnepén reggel hét és nyolc órakor, valamint este 18 órakor lesznek ünnepi szentmisék a Nagytemplomban. Az esti misét Bíró László püspök
atya tartja. Szeretettel hívjuk és várjuk a kedves híveket Bíró püspök atya szentmiséjére legnagyobb Mária ünnepünkön! Augusztus 20-án szombaton, Szent István király ünnepén pedig ünnepi miserend szerint reggel hétkor, kilenckor, de. fél 11-kor és este 18 órakor lesznek szentmiséink. A városi ünnepségre és a kenyérszentelésre 16 órakor kerül sor a Szent István szobor előtt.

7. 2022. augusztus 1-jétől a Főtisztelendő Érsek Atya Minda Zoltán kisegítő lelkész atyát a Tiszaalpári Szent Benedek Leányai szerzetesrend lelkészévé nevezte ki. Hálásan köszönjük az utóbbi hónapokban köztünk végzett munkáját. Helyette a Váci Egyházmegyéből Péntek Zsolt atyát nevezte ki a kecskeméti
Főplébánia kisegítő lelkészévé. Zsolt atya a Szent Ferenc kápolnában fog rendszeresen misézni, illetve itt a Nagytemplomi szentmisék és gyóntatás ellátásában, illetve a temetésekben fog szolgálatot teljesíteni. Fogadjuk szeretettel és imádkozzunk érte!

Facebook