Mai evangélium-2022.09.30.

ALLELUJA
Uram, nyisd meg szívünket, * hogy meghallgassuk Fiad igéit! Vö. ApCsel 16,14b – 2. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Minden írástudó újat és régit hoz elő kincseiből.
Abban az időben ezt mondta Jézus a tömegnek:
A mennyek országa olyan, mint amikor a hálót a tengerbe vetik és az mindenféle halat összefog. Mihelyt megtelik, a partra vonják, és nekiülve kiválogatják: a javát edényekbe rakják, a hitványát pedig kidobják. Így lesz a világ végén is. Kivonulnak az angyalok, a gonoszokat elválasztják az igazaktól és tüzes kemencébe vetik, ott sírás lesz és fogcsikorgatás.
Értitek-e mindezt?
„Igen!” – felelték. Erre így folytatta: Minden írástudó, aki jártas a mennyek országáról szóló tanításban, olyan, mint egy családapa, aki kincseiből régit és újat vesz elő.
Ezek az evangélium igéi.
Mt 13,47-52

Fotó: Pinterest

Facebook