Hirdetések-2022.10.30., évközi 31. vasárnap

1. A hét ünnepei a következők:
– Kedden Mindenszentek ünnepe lesz, ami kötelező ünnep. Templomunkban reggel hét órakor, de. fél 11-kor és este hat órakor lesznek ünnepi szentmisék. Délelőtt 9-kor nem lesz szentmise! Du. 14 órától sírszenteléseket végzünk a temetőben. Szerdán Halottak Napja lesz. Szentmiséink reggel 8-kor és este 6-kor lesznek a Nagytemplomban. Ezen a napon de. 10 órakor a Szentháromság Temetőben lesz szentmise elhunyt szeretteinkért. Szintén szerdán du. 15 órakor halottak napi megemlékezés lesz az elhunyt magzatok és a Mária Kápolna körül eltemetett halottak emlékére a Mária Kápolna mellett kialakított kegyeleti helynél. Utána pedig szentmise lesz az elhunytakért a kápolnában.
– Pénteken Borromeo Szent Károly püspök emléknapja.
– Szombaton Szent Imre herceg ünnepe lesz.

2. Megjelent Finta József plébános atya „Forrásom” c. könyve, amely az elmúlt 10 év elmélkedéseiből tartalmaz egy egész évre szóló gyűjteményt. A könyvet meg lehet vásárolni a Nagytemplom sekrestyéjében vagy a Főplébánia Irodájában is 3.500 forintos áron.

3. Mindenszentek tiszteletére beöltözős hittanos rendezvényt tartunk a Főplébánia Közösségi Házában (Lestár tér 2.) november 4-én, pénteken du. 16 órától. Minden hittanos beöltözhet valamelyik szentnek. A legjobb jelmezeket díjazzuk, és minden beöltözőt jutalmazunk valami kis aprósággal. Agapét is szervezünk a résztvevők számára, ehhez szeretettel kérünk minden családtól egy kis süteményt vagy pogácsát. Örömmel várjuk a hittanosokat és szüleiket egyaránt.

4. A Plébániai Képviselőtestület gyűlése lesz november 7-én hétfőn este ¾ 7-től a Közösségi Ház nagytermében. Szeretettel várjuk a Képviselőtestület tagjait erre a fontos gyűlésre!

5. Folyik a Rózsakertben álló Mária szobor felújítása. A felújítás költségeire továbbra is gyűjtjük az adományokat, amelyeket be lehet fizetni a Nagytemplomban kitett csekken, vagy átutalással, de személyesen is a Főplébánia Irodájában. Hálásan köszönjük!

6. November 19-én, szombaton reggel nyolctól este nyolcig 12 órás dicsőítés lesz Kecskeméten a Baptista Gyülekezet imaházában. (Kecskemét, Szent-Györgyi Albert u. 23.) Szeretettel várják a híveket.

7. Tisztelettel kérjük, hogy a katolikus hívek a népszámlálás során szíveskedjenek megvallani vallási és felekezeti hovatartozásukat! Hitünk megvallása fontos része identitásunknak, s egyben tanúságtétel is Jézus Krisztushoz való tartozásunkról. A népszámlálási adatok összesítése alapján alkotnak az állami szervek véleményt az egyes egyházak, felekezetek társadalmi súlyáról. Csak akkor lehet bennünket komolyan venni, ha valóban komoly erőt képviselünk. A kérdések feltevésekor tehát mondjuk be, hogy római katolikusok vagyunk!

8. Lassan elérkeznek az év utolsó hónapjai. Szeretettel kérjük, hogy aki még nem rendezte ezévi egyházi hozzájárulását, szíveskedjék ezt megtenni! A többszörösére növekedett rezsiköltségek mind a plébániát, mind a templomainkat, mind a Közösségi Házat rendkívüli módon megterhelik. Tartalékaink nem fognak sokáig kitartani ilyen óriási kiadások mellett. Minden eddiginél jobban szükségünk van a kedves hívek adományaira, hogy ha visszafogottabb módon is, de működtetni tudjuk intézményeinket. Kérjük, hogy aki teheti, szíveskedjen az egyházi hozzájárulás minimális összegénél többel hozzájárulni a templom és a plébánia fenntartásához! Ugyanígy gondoljunk erre a perselyadományok gyűjtésekor, illetve a Közösségi Házban tartott szokásos összejövetelek vagy alkalmi programok során is! Minél többen ismerjük fel az ezzel kapcsolatos felelősségünket, annál kevesebb terhet jelent egy-egy személy számára az egyházi intézmények fenntartása a megnehezedett gazdasági helyzetben.

Facebook