Hirdetések-2022.12.31. és 2023.01.01. Újév

1. A hét ünnepei a következők:
– Hétfőn Nagy Szent Vazul és Nazianzi Szent Gergely emléknapja.
– Pénteken Urunk Megjelenése, Vízkereszt ünnepe lesz.
– Mához egy hétre vasárnap, Urunk megkeresztelkedésének ünnepével lezárul a karácsonyi időszak.

2. Az újévi és vízkereszti miserend a Nagytemplomban:
– Január 1-jén vasárnap, Újév napján Szűz Mária Istenanyaságának ünnepe van. Reggel hétkor, délelőtt 9-kor és fél 11-kor, valamint este 18 órakor lesznek ünnepi szentmisék.
– Pénteken, Vízkereszt kötelező ünnepén reggel hétkor és nyolckor, valamint este 18 órakor lesznek szentmisék vízszenteléssel egybekötve.
3. Befejeződött a Rózsakertben álló Mária szobor felújítása. Azonban felújítás részét képezi a kerítés javítása is, ami szintén komoly összegekbe kerül. Ezért továbbra is gyűjtjük az adományokat. Hálásan köszönjük!

4. 2023. január 6-án, pénteken este fél nyolckor lesz Túri-Nagy János újévi orgonakoncertje a Nagytemplomban. Jegyet elővételben a Főplébánia Irodájában is lehet vásárolni 3.000 forintos áron.
5. A kecskeméti Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskola várja azon kisgyermekeket és szüleiket, akik a 2023. szeptemberében kezdik meg általános iskolai tanulmányaikat. Az ismerkedés első programja 2023. január 17-én 17 órakor kezdődik az iskola kápolnájában. Tisztelettel ajánljuk figyelmükbe iskolánk honlapját.
6. Kérjük, hogy azok a jegyespárok, akik 2023-ban szeretnének egyházi házasságot kötni templomainkban, szíveskedjenek bejelentkezni lehetőleg az év első két hónapjában a plébánián, hogy a jegyes felkészítésről és egyéb tennivalókról idejében tudjuk tájékoztatni őket! Hálásan köszönjük.
7. Szeretetláng felajánló szentmise lesz a Nagytemplomban január 4-én szerdán 17 órakor. Szeretettel várjuk a kedves híveket.
8. Hálásan köszönjük mindazok segítőkészségét, akik az elmúlt évben is becsülettel rendezték egyházi hozzájárulásukat, illetve bármi más módon támogatták egyházközségünket. A többszörösére ugrott rezsiköltségek és a folyamatosan emelkedő bérkiadások a plébániát, a templomainkat és a Közösségi Házat is rendkívüli módon megterhelik. A Nagytemplom továbbra is nyitva van. A Közösségi Ház és a plébánia épület is számos programnak, rendezvénynek ad otthont. A jelentősen megnövekedett kiadások miatt a Püspöki Konferencia kisebb mértékben megnövelte az egyházi szertartások stóladíját, amelyek már három éve nem emelkedtek. A részletekről a sekrestyében és az irodában lehet tájékozódni. Ugyanezen okok miatt az egyházi hozzájárulás évenkénti legkisebb díja is 4000 forintról 5000 forintra emelkedik az új évben. Tisztelettel kérjük és hálásan köszönjük a kedves hívek adományait, támogatását.
9. Plébániánk főbb statisztikai adatai: (Barátok és Kadafalva is).
Keresztelés: 339, tavaly 332.
Elsőáldozás 81, tavaly132.
Bérmálás 13, tavaly 36.
Házasságkötés 75, tavaly 50.
Temetés: 398, tavaly 501, szentségekkel ellátva mindössze 47.
10. Hálásan köszönöm mindazok munkáját, akik elmúlt év során segítették plébániánk, templomunk munkáját. A paptestvérek, a Képviselőtestület, a Benedictus Kórus, a La Familia Kórus, a kántorok, a ministránsok, a hitoktatók, a plébánián dolgozó adminisztrátorok, a sekrestyések, templomtakarítók, felolvasók, templomőrök, a Közösségi Házban dolgozók, a közösségek tagjai, és minden munkatársunk életére Isten gazdag áldását kérem.
Kívánunk mindenkinek Istentől áldott, boldog új esztendőt.

Facebook