Hirdetések-2024. március 24. – Virágvasárnap

1. Irgalom Forrása dicsőítő és közbenjáró szolgálat lesz 03.24-én vasárnap délután fél 4-től a Kecskeméti Nagytemplomban.

2. Szerdán este 18 órakor előadás lesz a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége szervezésében a Főplébánia Közösségi Házának Nagytermében. Az előadást Láng-Miticzky Katalin művésznő tartja „Hittel szőtt kárpitok” címmel.

3. A Nagyheti és Húsvéti szertartások a Nagytemplomban:
A mai nappal elkezdődött a Nagyhét.
Nagyszerdán, márc. 27-én délután fél ötkor ismét megszervezzük a hittanos gyermekek és fiatalok keresztútját a kecskeméti Arborétumban, a Mária Kápolna melletti kálvárián. Szeretettel várjuk a hittanosokat és családtagjaikat is.
– Március 28. Nagycsütörtök: reggel 7 órától nyolc óráig gyóntatás lesz. Az Utolsó Vacsora szentmiséje este 18 órakor kezdődik. A szentmise előtt 17 órától szintén gyóntatás lesz, a szentmise után Jeremiás Siralmai és virrasztás este 10 óráig.
– Március 29. Nagypéntek: szigorú böjti nap lesz. Húst nem szabad enni. Háromszor szabad étkezni és ebből csak egyszer jóllakni. Nagypénteken reggel 7 órától nyolc óráig gyóntatás lesz. Nyolc órakor Jeremiás siralmai. Délután 15 órakor Keresztúti Ájtatosságot tartunk a Nagytemplomban. A nagypénteki szertartás este 18 órakor kezdődik, a szertartás előtt 17 órától szintén gyóntatás lesz. Nagypénteken este kilenc órától megtartjuk a szabadtéri gyertyás keresztutat az Arborétumban. Gyertyát, mécsest hozzunk magunkkal!
– Március 30. Nagyszombat: reggel hét órától nyolc óráig gyóntatás lesz. Nyolc órakor Jeremiás siralmai. A Szent Sír látogatására napközben végig lehetőség lesz. A Húsvéti Vigília szertartása este 19 órakor kezdődik, végén a feltámadási körmenettel. A szertartásra hozzunk gyertyákat!
– Március 31. Húsvétvasárnap: reggel 7 órakor, de. 9-kor és fél 11-kor, valamint este 18 órakor lesznek az ünnepi szentmisék. Húsvétvasárnap kora reggel „Hajnal-hasasztás” lesz a Vízműdombon. Gitáros énekekkel várják a résztvevők Jézus feltámadásának hajnalát. Gyülekező reggel hatkor a Vízmű Domb Nyíri úti bejáratánál.
– Április 1. Húsvéthétfő: csak reggel 7 órakor, de. fél 11-kor és este hatkor lesznek szentmisék. A de. 9 órai szentmise elmarad.

4. Április 8-án hétfőn lesz Urunk születésének hírüladása, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe. Ezen a napon az esti hat órás szentmisén lelki adoptálás lesz. Örökbe lehet fogadni egy megszületendő magzatot, s érte és a szüleiért imádkozni.

5. A Római Katolikus Főplébánia, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének helyi szervezete, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti Csoportja, valamint a Piarista Diákszövetség Keresztény Polgári Bált rendez április 20-án szombaton este 19 órától a Három Gúnár Rendezvényházban. Belépők igényelhetők a Főplébánián, a KÉSZ vezetőinél, a Máltai Szeretetszolgálatnál és a Piarista Diákszövetségnél. A programról plakátokat helyeztünk ki. Szeretettel várjuk az érdeklődőket.

6. Szeretettel felhívjuk a munkaviszonyban álló hívek figyelmét a sze-mélyi jövedelemadó felajánlható kétszer 1 %-ára. Az egyik szá¬za¬lékra ajánljuk a Magyar Katolikus Egyházat, melynek technikai szá¬ma 0011. A másik százalékra pedig a Hitoktatásra Alapítványt, melynek adó¬szá-ma: 18340497-1-03. A nagyon magas közüzemi díjak ellenére is nyitva tartjuk, működtetjük templomainkat és közösségi házainkat. Hittanos, ifjúsági és egyéb közösségi programokat szervezünk, valamint szeretnénk megtartani nyári táborainkat is. A Hitoktatásra Alapítvány ezeknek támogatására jött létre és főként az egy százalékos felajánlásokból teheti ezt meg. Kérem, hogy aki teheti, az egyházi hozzájárulás és a perselypénz befizetésekor is szíveskedjék nagylelkűen támogatni plébániánkat. Hálásan köszönjük!

Facebook