Hirdetések 2018. december 25.

A karácsonyi időszak szentmiséi a Nagytemplomban:

–  December 25-én reggel hét órakor, de. 9 és fél 11 órakor, valamint este 18 órakor lesznek karácsonyi ünnepi szentmisék.

– Dec. 26-án, Szent István vértanú ünnepén reggel hétkor, de. 9-kor és fél 11-kor, valamint este 18 órakor lesznek ünnepi szentmisék. A fél 11-es szentmisét Bábel Balázs érsek atya fogja bemutatni.

– Dec. 27-én, Szent János apostol ünnepén hétköznapi miserend lesz.

– December 28-án, Aprószentek ünnepén szintén hétköznapi miserend. Este 17 órától szentségimádásra, majd 18 órától szentmisére hívjuk a kedves híveket. Imádkozzunk együtt az abortuszok áldozataiért.

– December 30-án, Szent Család vasárnapján vasárnapi miserend.

– Dec. 31-én, Szilveszter napján este17 órakor lesz az év végi hálaadó szentmise.

– Január 1-jén kedden, Újév napján Szűz Mária Istenanyaságának kötelező ünnepe van. Reggel hétkor, de. 9-kor és fél 11-kor, valamint este 18 órakor lesznek ünnepi szentmisék. Január elsején a fél 11-es szentmisét követően az esti 18 órás szentmiséig szentségimádás lesz. 17 órától 18 óráig közösen imádkozunk az Oltáriszentség előtt.

December 30-án a 10.30 órai szentmisében lesz a jubiláns házasok megáldása. Kérjük, azokat a házaspárokat, akik 25, 50, 60 vagy 65 éve kötöttek a Nagytemplomban házasságot, vagy további kerek házassági évfordulójukat ünneplik, és szeretnének hálát adni ebben a szentmisében az elmúlt évek kegyelmeiért, azok jelentkezzek a Főplébánián vagy a sekrestyében nevükkel és az évforduló számával.

Akik a februári Szentföldi Zarándoklatra nem tudtak bejelentkezni, de szeretnének oda eljutni, azoknak egy másik lehetőséget ajánlunk a figyelmébe. Szerveződik egy másik Szentföldi zarándoklat 2019. június 27 – július 2-ig. A részvételi díj: 312.000 Ft. A zarándoklat programját el lehet kérni a sekrestyében, illetve a Főplébánia irodájában. A hivatalos jelentkezést és a befizetéseket a szervező Utazási Irodánál lehet kivitelezni, azonban a jelentkezők nevüket, címüket és telefonos vagy e-mailes elérhetőségüket szíveskedjenek megadni a plébánián is! A zarándoklat lelki vezetője Tóth Tibor káplán atya lesz.

Január 4-én pénteken 19 órakor Túri Nagy János orgonaművész és vendég művészei újévi koncertet adnak a Nagytemplomban. A belépődíj 2.000 Ft., jegyet a Főplébánia irodájában lehet vásárolni hivatali időben. Szeretettel várjuk az érdeklődőket.

Megjelent Oskolás János legújabb verseskötete, melynek címe: Akkor vagyok boldog, ha tudok szolgálni. Kapható a szerzőnél és a Nagytemplom kegytárgyárus boltjában.

Kérjük, hogy azok a jegyespárok, akik a jövő évben szeretnének egyházi házasságot kötni templomainkban, szíveskedjenek bejelentkezni az év első két hónapjában a plébánián, hogy a jegyes felkészítésről és egyéb tennivalókról idejében tudjuk tájékoztatni őket! Köszönjük.

Elérkezett az év vége. Tisztelettel kérjük, hogy akik még nem rendezték ez évi egyházi hozzájárulásukat, szíveskedjenek azt megtenni! Az egyházi hozzájárulást be lehet fizetni a plébánia irodájában, hivatali időben, valamint a sekrestyében a szentmisék után, illetve csekken is. Hálásan köszönünk minden támogatást, segítséget! Köszönjük a Nagytemplom felújítására juttatott adományokat is.

Hálásan köszönöm mindazok munkáját, akik az adventi során és a karácsonyi ünnepek alatt bármivel, bárhogyan segítették plébániánk, templomunk ünnepi szolgálatát. A paptestvérek, a plébániai Képviselőtestület, a Benedictus Kórus, a ministránsok, a kántorok, a hitoktatók, a plébánián dolgozó adminisztrátorok, a sekrestyések, templomtakarítók, felolvasók, templomőrök, a Közösségi Házban dolgozók, a közösségek vezetői, tagjai, és minden munkatársunk életére Isten gazdag áldását kérem.

Kívánunk mindenkinek áldott, békés karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag, boldog új esztendőt.

Facebook