Jézus nyomaiba lépve

 

Kecskemétiek Szentföldi Zarándoklata – 2019.

  1. február 18. és 23. között 58 fős csoport lépett Jézus lábnyomába a Szentföldön, hogy zarándokként bejárja azokat a helyeket, ahol Krisztus született, élt, tanított, meghalt és feltámadt. A résztvevők több, mint 90 százaléka kecskeméti volt, a zarándoklat lelki vezetőjének Dr. Finta József plébános atyát kérték fel.

      Ellátogattunk Názáretbe, ahol Mária igent mondott az angyali üdvözletet követően a Messiás születésére. Jártunk Betlehemben, ahol imádkozhattunk a születés barlangjában. Meglátogattuk a Pásztorok Mezejét, ahol az angyalok hírül adták a nyájukat legeltető pásztoroknak a Megváltó születését. Bejártuk a Genezáreti tó környékét, megemlékezve Jézus csodáiról, a hegyi beszédről és a tanítványok meghívásáról. Szentmisét mutattunk be a Nyolc Boldogság hegyén. Jeruzsálemben megemlékeztünk az Eukarisztia alapításáról az Utolsó Vacsora termében. Ellátogattunk az Olajfák Hegyére, ahol Jézus a szenvedése előtti utolsó gyötrelmes órákat töltötte. Végigjártuk a keresztutat a Via Dolorosán, s a Szent Sír templomban imádkoztunk a Golgotán és Jézus nyughelyén, ahonnan harmadnapra feltámadt a halálból.

        A legfőbb szent helyek mellett számos más fontos kegyhelyen is jártunk, mint pl. a Jordán folyónál a keresztelés helyén, Ein Karemben, ahol Mária Erzsébettel találkozott, s ahol Keresztelő János született. A Kármel hegyén, Illés barlangjánál stb. Ellátogatunk a Siratófalhoz és a holokausztnak emléket állító Yad Vashem Múzeumba is. Jártunk a Holt tengernél és meg is mártóztunk a sós habokban. Felmentünk Masszada híres erődjébe, de barangoltunk Tel Aviv és Jeruzsálem zsúfolt piacain, bazárjaiban is.

       Ez a Nagyböjtöt megelőző Szentföldi Zarándoklat remélhetőleg minden résztvevőnek segítséget nyújt abban, hogy az idei Húsvétra az eddigieknél is mélyebben, átéltebben tudjon felkészülni.

Józsi atya

Facebook