Hirdetések 2019. április 21.

Nagytemplomi hirdetések

  1. Az előttünk álló hét Húsvét Nyolcada. Holnap, Húsvéthétfőn csak reggel 7 órakor, de. fél 11-kor és este hatkor lesznek szentmisék. A de. 9 órai szentmise elmarad.
  2. Hálásan köszönjük mindazok munkáját, áldozatkészségét, akik a nagyheti és húsvéti szertartásainkat, ünnepeinket bármivel, bárhogyan is segítették. A paptestvérek, a diakónus, a sekrestyések, a templomtakarítók és díszítők, a kántorok, az énekesek és az énekkar, a ministránsok, az ifjúsági és felnőtt csoportok, a hitoktatók, képviselőtestületi tagok minden szolgálatát Isten fizesse meg bőségesen!
  3. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége előadást szervez április 24-én szerdán este 18 órától a Főplébánia Közösségi Házának Nagytermében. Az előadást Faragó Laura énekművész, zenepedagógus tartja, „A magyar nép­ballada és a Biblia” címmel.
  4. A Kölcsey Kör Kecskeméti Tagozata előadást szervez “A szíriai menekültek mai helyzete” címmel. Előadó: Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek, metropolita atya. Helye: Kocsis Pál Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola,Szent Imre u. 9.

Időpont: 2019. április 25. (csütörtök) 18.00 óra

  1. A Húsvét utáni szombaton, április 27-én reggel fél 9-től du. 16 óráig Egy­házközségi Családi Napot szervezünk Kadafalván a templom kert­jé­ben és az Általános Iskolában. A családi Nap a Főplébánia rendezvénye, tehát min­den kecskeméti családot is szeretettel várunk, biztatunk a rész­vé­telre. Költ­sége nincs, ingyenes az egész program és az ebéd is. A rész­le­tekről a kitett plakátokon érdeklődhetnek. Nagyon örülnék, ha sokan összejönnénk.
  2. Szeretettel felhívjuk a munkaviszonyban álló hívek figyelmét a sze­mélyi jövedelemadó felajánlható kétszer 1 %-ára. Az egyik szá­za­lékra ajánljuk a Magyar Katolikus Egyházat, melynek technikai szá­ma 0011. A másik százalékra pedig a Hitoktatásra Alapítványt, melynek adó­szá­mát megtalálják a középső kis asztalkán, a kitett pla­káton vagy a Hon­lapon. Kérjük, hogy mindazok, akiknek bármely ok miatt jelenleg nincs fizetendő adójuk, szintén rendelkezzenek az egy­ház számára az 1 %-ról, mert a támogatások szétosztásakor a nyi­lat­kozatot tevők lét­szá­mát és nem befizetett adójukat veszik fi­gye­lem­be.
  3. A csíksomlyói pünkösdi búcsúra (nem a pápalátogatás!!!) induló bu­szon még pár hely van. Jelentkezni mielőbb a Főplébánián a részvételi díj befizetésével lehet!
  4. Már előre hirdetjük, hogy május 26-án vasárnap a fél 11-es misén lesz templomunkban a bérmálás, melyen vendégünk lesz Michael August Blume SVD. érsek, Magyarország pápai nunciusa, nagykövete is. A bérmálást Bábel Balázs Érsek atya és a Nuncius atya együtt fogják végezni. Szeretettel várjuk a kedves híveket.

Kegyelmekben gazdag, áldott húsvéti ünnepeket kívánunk mindenkinek!

Facebook